VATANDAŞ MÜŞTERİ; HÜKÜMET DE PATRON OLDU

Sağlık harcamalarına %23,6 zam geliyor

Geçtiğimiz hafta milletvekili maaşlarına %100’e varan oranlarda artış getiren kanun tasarısı TBMM’de kabul edildi. Ancak bu arada, aynı tasarı içinde, vatandaşlardan hastanelerde alınan katkı paylarının artırılması da yasalaştı. Kabul edilen bu kanunla birlikte milletvekili emekli maaşları artıyor, bununla birlikte muayenelerde ve reçetelerde vatandaştan alınan katkı payları da artırılıyor.

 

Sağlıkta yapılan son düzenlemelere göre;

 

·   Aile Hekimlerinin yazdığı reçetelerden de 3 TL katılım payı alınacak (daha önce alınmıyordu)

·   Bir reçeteye 3’ten fazla ilaç yazılırsa ilaç başına ayrıca 1 TL katkı payı daha alınacak

·   Devlet ve Üniversite Hastanelerinde 8 TL olan katkı payı 9 TL’ye çıkacak

·   Acil Serviste yalnızca ilaç yazdırılması durumunda alınan 5 TL, 6 TL’ye çıkacak

·   Özel Hastanelerde katkı payı 12 TL’den 14 TL’ye çıkacak

 

Hal böyle olunca da milletvekillerinin süreceği sefanın, cefasını çekmek de vatandaşa, dar ve sabit gelirlilere düşecek.

 

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre 2011 yılında yalnızca hastanelerde yapılan muayene ve reçetelerden alınan katkı payı nedeniyle vatandaşların cebinden 3 milyar 512 milyon TL dolayında para çıkmıştı. Katkı paylarına yapılan bu artış sonucunda 2012 yılında vatandaşın cebinden 831 milyon 329 bin TL fazladan para çıkacak ve toplanan katkı payı miktarı 4 milyar 344 milyon TL’ye ulaşacak.  

 

Katkı paylarına 2012 yılı için yapılan zam %23,6

 

2012 yılında uygulanacak katkı payı artışları nedeniyle;

 

·   Devlet hastanelerindeki katkı payı artışı nedeniyle 226.329.067 TL

 

·   Özel Hastane katkı payı artışı nedeniyle 150.000.000 TL

 

·   Üniversite Hastanelerinde katkı payı artışı nedeniyle 23.000.000 TL

 

·   Aile Hekimlerinde yazılan reçetelerden alınacak 3 TL nedeniyle 432.000.000 TL

 

Toplamda ise vatandaşın cebinden 831 milyon 329 bin TL daha fazla para çıkacak. Böylece milletvekili emekli maaşlarına %100 artış getiren kanun, vatandaşın sağlık harcamalarını da %23,6 oranında artıracak.

 

İsmail Koncuk: “Hükümet, vatandaşı müşteri olarak görüyordu; şimdi de kendisini patron ilan etti”

 

Konu hakkında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yasayı eleştirirken “milletvekili maaşlarını 8 bin TL’ye çıkaran yasanın memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerden hastanelerde alınacak katkı paylarını artıran bir teklifin arasına sıkıştırılması yakışık almamıştır.” dedi.

 

Koncuk, “ülkenin kurtuluşunu 800 TL maaş alan emekli, işçi, dul ve yetimlerin hastanelerde ödediği katkı payının artırılmasında görenler, aynı kanun içerisinde kendi emekli maaşlarını 8 bin TL’ye yükseltmişlerdir. 2012 yılında enflasyonun %6 olacağını hesaplayanlar, hangi gerekçe ile vatandaşın sağlık harcamasına %23,6 zam yapmıştır?” diye sordu.

 

“Yıllık enflasyon beklentisinin %6 olduğu bir ülkede işçi, asgari ücretli, emekli, dul ve yetim aylıklarına %6 artış yapacaksınız. 15 ayda bir kanunu çıkaramayıp, memur maaşlarını anayasaya aykırı bir şekilde Bakanlar Kurulu’nun iki dudağı arasına bırakacaksınız. Ama kendi maaşlarınıza %100 zam yapacaksınız. Bununla da yetinmeyip, vatandaşın sağlığı ile oynayacaksınız ve vatandaştan hastanelerde aldığınız katkı paylarını %23,6 artıracaksınız. Bunun adı insafsızlıktır. Ne yazık ki, sosyal devlet ölmüştür. Vatandaşı müşteri olarak gören anlayış, artık kendisini de patron olarak görmeye başlamıştır. Bunun sonucu, vatandaşın köleye dönüştürülmesine doğru gitmektedir” dedi.

 

 

Yıllık Muayene Sayıları ve Vatandaştan Alınan Katkı Payı

 

Muayene sayısı

2011 Katkı Payı

2012 Katkı Payı

Artış %

Aile Hekimleri

199.671.000

0

0

0

2. ve 3. Basamak Sağlık Sunucuları

226.329.067

8 TL

9 TL

%12,5

Özel Hastaneler

75.000.000

12 TL

14 TL

%16,7

Üniversite Hastaneleri

23.000.000

8 TL

9 TL

%12,5

Toplam

524.000.067

2.894.633.000 TL

3.293.962.000 TL

%13,8

 

 

1 Yılda Yazılan Toplam Reçete Sayısı ve Tahsil Edilen Katkı Payı 

 

Sayı

2011 Katkı Payı

2012 Katkı Payı

Artış

Aile Hekimlerinde Yazılan

144.000.000

0

3 TL

 

Diğer Sağlık sunucularında Yazılan

206.000.000

3 TL

3 TL

Toplam

350.000.000

618.000.000 TL

1.050.000.000 TL

%69,9

 

 

Muayene ve Reçetelerde Vatandaştan Alınan Toplam Katkı Payı

 

2011

2012

Fark

Artış

Muayenelerden Alınan Katkı Payı

2.894.633.000 TL

3.293.962.000 TL

399.329.000 TL

%13,8

Reçetelerden Alınan Katkı Payı

618.000.000 TL

1.050.000.000 TL

432.000.000 TL

%69,9

Toplam Alınan Katkı Payı

3.512.633.000 TL

4.343.962.000 TL

831.329.000 TL

%23,6