OKULLARDA GÜVENLİK SORUNU VE ÇETELEŞME ANKETİMİZ SES GETİRDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, okullarda güvenlik sorunu ve çeteleşmeyi mercek altına almak amacıyla bir anket çalışması yaptı. Anket; 10 ilde ve 63 ilçede ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan 780 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Anket çalışmasının uygulandığı iller; Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Elazığ, Kars, Mersin, Ordu ve Yozgat’tır. Ankete katılanların yüzde 55,9’u erkek, yüzde 44,1’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların yüzde 36’sı meslek lisesi, yüzde 32,8’i genel lise, yüzde 31,2’si Anadolu lisesinde eğitim-öğretim görmektedir. Ankete katılanların yüzde 31,3’ü 9. sınıf, yüzde 35’i 10. sınıf, yüzde 33,7’si de 11. sınıf öğrencisidir.

 

 

 

ANKETE KATILAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 13,3’Ü OKULDA/OKUL ÇEVRESİNDE FİZİKİ SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ

Ankete katılanların yüzde 13,3’ü okulda ya da okul çevresinde fiziki bir saldırıya maruz kaldığını belirtirken, yüzde 86,7’si fiziki saldırıya maruz kalmadığını ifade etmiştir.

 

FİZİKİ SALDIRIYA MARUZ KALANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BUNU OKUL İÇİNDEKİ GÜÇ KULLANMAYA EĞİLİMLİ ÖĞRENCİ GRUPLARININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BELİRTİYOR

Fiziki saldırıya maruz kaldığını belirtenlere, “kim tarafından saldırıya maruz kaldınız?” sorusunu yönelttik. Buna göre fiziki saldırıya maruz kaldığını belirtenlerin yüzde 54,4’ü bunu okul içindeki güç kullanmaya eğilimli öğrenci gruplarının, yüzde 30’u okul çevresine gelen okul dışındaki öğrencilerin, yüzde 10’u güç kullanmaya eğilimli sokak gruplaşmalarının, yüzde 5,6’sı da kötü alışkanlıklar edinmiş grupların (uyuşturucu satıcıları, tinerciler) gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 16,4’Ü OKULDA/OKUL ÇEVRESİNDE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 16,4’ü okulda/okul çevresinde tehdit edildiğini, yüzde 83,6’sı da tehdit edilmediğini söylemektedir.

Tehdit edildiğini söyleyenlere, bu durum karşısında ne yaptığını sorduk. Buna göre yüzde 33,9’u hiçbir şey yapmadığını belirtirken; yüzde 32,2’si karşılık verdiğini, yüzde 16,5’i ailesine ilettiğini, yüzde 12,4’ü okul yönetimine ilettiğini, yüzde 5’i de polise şikâyet ettiğini ifade etmiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 35,4’Ü OKULUNDA TEHDİT BOYUTUNDA GRUPLAŞMALAR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Ankete katılanların yüzde 35,4’ü okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğunu söylerken, yüzde 64,6’sı okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar olmadığını söylemiştir.

 

OKULUNDA TEHDİT BOYUTUNDA GRUPLAŞMA OLDUĞUNU SÖYLEYEN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 66’SI TEHDİT BOYUTUNDAKİ GRUPLAŞMALARIN EN ÇOK SÖZLÜ ŞİDDETTE BULUNDUĞUNU İFADE EDİYOR

Okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğunu ifade edenlere, ‘tehdit boyutunda gruplaşmaların en çok işlediği suçlar nelerdir?’ sorusunu yönelttik. Bu soruya yüzde 66’sı ‘sözlü şiddet’ (tehdit, hakaret, aşağılama, alay etme), yüzde 17,5’i ‘fiziksel şiddet’ ( saldırıda bulunma), yüzde 11,2’si ‘zorla para toplama’, yüzde 3,4’ü ‘taciz’, yüzde 1,9’u da ‘şantaj’ cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 35,3’Ü, DİĞER ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE HÂKİMİYET KURMA İSTEĞİNDEN DOLAYI ÖĞRENCİLERİN TEHDİT BOYUTUNDA GRUPLAŞMALAR İÇİNDE YER ALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

“Öğrencilerin tehdit boyutunda gruplaşmalar içerisinde yer almasında en büyük faktör nedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 35,3’ü ‘diğer öğrenciler üzerinde hâkimiyet kurma, üstünlük sağlama’ derken; yüzde 20,9’u ‘kız/erkek arkadaşla ilgili sorunlar’, yüzde 15,8’i ‘ itibar ve ayrıcalık kazanma’, yüzde 11,9’u ‘aile içi şiddet, ailevi sorunlar’, yüzde 8,6’sı ‘dizi karakterlerine özenme’, yüzde 4,5’i ‘okul yönetiminin zafiyeti ( zayıflığı)’, yüzde 3’ü de ‘maddi sorunlar’ cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 44,4’Ü, TEHDİT İÇERİKLİ GRUPLAŞMALARA KATILAN ÖĞRENCİLERİ ‘ŞİDDETE VE SUÇA EĞİLİMLİ’ OLARAK TANIMLIYOR

“Tehdit içerikli gruplaşmalara katılan öğrencileri hangisi daha iyi tanımlıyor?” sorusuna ankete katılanların yüzde 44,4’ü ‘şiddete ve suça eğilimli’, yüzde 40,5’i ‘derslerinde başarısız ve devamsızlığı fazla olan’, yüzde 10’u ‘ailevi sorunları olan’, yüzde 4,6’sı ‘maddi sorunları olan’ cevabını vermiştir.

 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 80,3’Ü OKUL ÇEVRESİNDE YABANCI KİŞİLERİN DOLAŞTIĞINI BELİRTİYOR

Öğrencilerin yüzde 49,5’i okul çevresinde bazen yabancı kişilerin dolaştığını, yüzde 30,8’i genellikle yabancı kişilerin dolaştığını, yüzde 19,6’sı ise hiçbir zaman yabancı kişilerin dolaşmadığını söylemiştir. Okul çevresinde ‘genellikle’ ve ‘bazen’ yabancı kişilerin dolaştığını belirtenlere, ‘okul çevresinde en çok kimler dolaşıyor?’ sorusunu yönelttik. Buna göre; yüzde 64’ü ‘okul dışında öğrenciler’ derken; yüzde 19,1’i ‘güç kullanmaya eğilimli sokak gruplaşmaları’, yüzde 8,3’ü ‘sokakta yaşayanlar’, yüzde 4’ü ‘kötü alışkanlıklar edinmiş gruplar (uyuşturucu satıları, tinerciler)’, yüzde 2,8’i ‘sigara satıcıları’, yüzde 1,8’i de ‘sokak satıcıları’ cevabını vermiştir.

 

ÖĞRENCİLER DİZİKOLİK

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 90,8’i televizyon dizilerini izlediğini, yüzde 9,2’si televizyon dizilerini izlemediğini belirtmiştir. Dizi izlediğini belirtenlerin yüzde 34,7’si komedi dizilerini, yüzde 25,3’ü gençlik dizilerini, yüzde 17,4’ü polisiye/aksiyon dizilerini, yüzde 11,5’i mafya dizilerini, yüzde 8,2’si dram türünde dizileri izlediğini kaydetmiştir. Bu soruya diğer cevabını verenlerin oranı yüzde 2,8’dir.

 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 68,2’Sİ OKULDA DİZİ KARAKTERLERİNE ÖZENEN VE ONLAR GİBİ DAVRANAN ÖĞRENCİLER OLDUĞUNU İFADE EDİYOR

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 68,2’si okulda dizi karakterlerine özenen ve onlar gibi davranan öğrenciler olduğunu, yüzde 31,8’i ise dizi karakterlerine özenen ve onlar gibi davranan öğrenciler olmadığını kaydetmiştir.

 

OKULLARDA GÜVENLİK DAHA ÇOK KAMERA SİSTEMİ İLE SAĞLANIYOR

Öğrencilere okulda güvenliğin nasıl sağlandığı sorusunu yönelttik. Öğrencilerin yüzde 40,4’ü kamera sistemi, yüzde 17,4’ü güvenlik görevlisi ile okulda güvenliğini sağlandığını belirtirken, yüzde 6,7’si çok yönlü güvenlik önlemleri alındığını ifade etmektedir. Güvenliğin nöbetçi öğretmenler ile sağlandığını belirtenlerin oranı yüzde 27,3, okulunda hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 8,2’dir.

 

 

Anketle ilgili çapraz tablolar ise şöyledir:

 

·         Meslek Liseleri (yüzde 40,2) ile Genel Liselerde (yüzde 42,4) Anadolu Liselerine (yüzde 22,7) göre oldukça yüksek oranlarda okulda tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğu anlaşılmaktadır. Meslek ve Genel Liselerde yaşanan tehdit boyutunda gruplaşmalar Anadolu Liselerine göre iki katı düzeyindedir.

·         Okulda tehdit boyutunda gruplaşmaların en çok yaşandığı iller; Yozgat yüzde 51,4, Mersin yüzde 49,1, Ordu yüzde 43, Kocaeli yüzde 42,4, Elazığ yüzde 41, İstanbul yüzde 37,5 düzeylerindedir.

·         En çok fiziki bir saldırıya maruz kalınan illerin başında yüzde 24,3 ile Ankara gelmektedir. Bunu yüzde 17,8 ile Yozgat, yüzde 17,2 ile Kocaeli, yüzde 16,5 Elazığ, 15,3 ile Denizli takip etmektedir.

·         Fiziki saldırının en yüksek oranda yaşandığı okul türü Meslek Lisesi öğrencileridir. (yüzde 17,4).

·          Okulda/okul çevresinde tehdit edilme, 9. sınıflarda diğer sınıflara göre daha yüksek orandadır. Yaşlara göre tehdit unsuru ters orantılı olarak değişim göstermektedir. Yaş arttıkça tehdit azalmaktadır.

 

 

 

 

Sınıfı

Okulda/okul çevresinde tehdit edilme

Toplam

 

Evet

Hayır

 

9

18,4

81,6

100,0

10

16,5

83,5

100,0

11

14,4

85,6

100,0

Toplam

16,4

83,6

100,0

 

 

 

 

 

Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi: Araştırmada elde edilen bulgular çok yönlü analizlere ve stratejik çalışmalara kaynak teşkil edecek düzeyde sonuçlar içermektedir. Okullarda öğrenciler arasında yaşanan şiddetin net olarak görüldüğü araştırma sonuçları, aynı zamanda okullarda güç kullanmaya eğilimli gruplaşmalar ve tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğunu da gözler önüne sermektedir.  Okullarda belli grupların güç kullanarak, tehditle diğer öğrenciler üzerinde hâkimiyet kurma, onları yönetme çabası, bunu bir itibar ve ayrıcalık kazanma olarak görmesi incelenmesi gereken önemli bir konudur. Okullarda çeteleşme giderek yaygınlaşmaktadır. Öte yandan öğrencilerin güç kullanmaya eğilimli sokak gruplaşmalarının ve kötü alışkanlıklar edinmiş grupların kıskacı altında olması da büyük bir handikaptır. Okullarda alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olması, öğrenciler arasında yaşanan olayların önüne geçilememesi endişelerimizi kat be kat artırmaktadır. Bunu engellemek ve okullarda tam anlamıyla güvenliği sağlamak için ivedilikle tedbir alınması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli; aileler, öğretmenler, okul idarecileri, emniyet güçleri, sivil toplum örgütleri, medya işbirliği yapmalıdır.”

 

Saygılarımızla.

 

Anket İle İlgili Tablo ve Grafikler İçin Tıklayınız

Anket İle İlgili Çapraz Tablolar İçin Tıklayınız

 

ANKETİMİZ İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLER

 HABERTÜRK

 BUGÜN

 BUGÜN

 AKŞAM

 VATAN

 CUMHURİYET

 HÜRRİYET ANKARA

 HÜRRİYET ANKARA

 TÜRKİYE

 YENİ ASYA

 ŞOK

 ANAYURT

 ANAYURT

 BAŞKENT

 EGE TELGRAF

 SABAH

 YENİÇAĞ

 MİLLİYET ANKARA  

 MİLLİYET ANKARA