GENEL BAŞKAN; MEMURA İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET VERİLMELİDİR

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin 2012 Ağustos ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre;

Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.687,95 TL olarak hesaplanmıştır.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.381,06 Lira olarak belirlenmiştir.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,34 oranında artmış ve 1.301 Lira 85 Kuruş olarak hesaplanmıştır.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2012 yılı Ağustos ayında  1.292 Lira olarak tahmin edilmiştir.

4 Kişilik ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 761,97 TL olmuştur. 

Bir memur, ortalama maaşının %69,2’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının % 30,8’i kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ağustos 2012 maaşından geriye yalnızca 574,7 TL kalmıştır.

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK: YETKİLİLER, DEVLETİN MEMURUNA İNSAN ONURUNA YARAŞMAYAN ÜCRET VERME UTANCINDAN BİR AN ÖNCE KURTULMALIDIR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı açıklamada, eylül ayının gelmesiyle birlikte ailelerin harcama kalemlerinde yaşanan artışa dikkat çekti. Okulların açılmasıyla birlikte artan masraflara maaşların yetmediğini belirten Koncuk,“Ortalama ücretle geçinen bir memur, maaşından arta kalan 574,7 TL ile bir ay boyunca ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak zorunda” dedi.

Koncuk, “bir aileyi 574 TL ile yaşamaya mahkûm edenler, bu utançtan kurtulmalıdır. Bunun yolu da çalışanların kendisi ve ailesinin insanca yaşamasına yetecek seviyede ücrete kavuşturulmasıdır” dediği açıklamasında, son 10 yılda zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiyatındaki artışın, memur maaş zamlarını geride bıraktığını, bu nedenle de memurların büyük bir mağduriyet içinde bulunduğunu belirtti.

İsmail Koncuk , “2003 yılına kadar kamu çalışanlarına gerçekleşen enflasyon ve üzerine refah payı eklenerek maaş artışları belirleniyordu. 2003 yılında bu uygulamadan vazgeçildi. Sonuçta memurlar, ekonomik büyümeden yeterince pay alamayan ve fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim oldular. Son günlerde piyasalarda yeni bir ekonomik kriz endişesi hâkim oldu. Her krizde fatura çalışanlara çıkarılırken, krizin kaymağını rant çevreleri yiyor. Bu durumun önlenmesi için zaman varken tedbir alınmalı ve memurlarımızla birlikte tüm dar ve sabit gelirlilerin alım gücü yükseltilerek, piyasalar için yeterli talep yaratılmalıdır.

Bir memurun kira ve gıda harcamalarından sonra elinde aylık 574 TL kalıyor. Bir çalışana, ‘574 TL ile ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıla’ demek mümkün değildir. Bu durumdan yetkililer utanç duymalıdır. Bu utançtan kurtulmanın yolu da insanca yaşama yetecek ücret seviyesidir. Çalışanların alım gücünün artırılması, piyasaların talep ihtiyacını da karşılayacağından, ekonomiyi rahatlatacak bir tedbirdir.  Yetkililer, devletin memuruna insan onuruna yaraşmayan ücret verme utancından bir an önce kurtulmalıdır.” dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ

 

Gider Kalemleri

Çalışan Tek Kişi

Çalışmayan Eş

0-6 Yaş Çocuk

6-15 Yaş Çocuk

(Okula Giden)

4 Kişilik Aile Toplam

GIDA

6,585

6,585

5,644

6,585

25,399

ISINMA

9,455

 

 

 

9,455

AYDINLANMA

2,200

 

 

 

2,200

BARINMA

17,668

 

 

 

17,668

SAĞLIK

0,918

0,918

0,918

0,918

3,672

ULAŞIM

7,673

7,673

 

5,371

20,717

HABERLEŞME

1,233

1,233

 

1,233

3,699

GİYİM

1,308

1,308

1,308

1,308

5,232

TEMİZLİK

3,943

3,943

3,943

3,943

15,772

EĞİTİM KÜLTÜR

0,829

 

 

3,606

4,435

SPOR

1,163

 

 

 

1,163

TATİL

0

 

 

 

0

ÇEVRE VE SU

1,229

 

 

 

1,229

EV EŞYASI

2,061

 

 

 

2,061

1 GÜNLÜK TOPLAM

56,265

21,660

11,813

22,964

112,702

1 AYLIK TOPLAM

1.687,95

649,80

354,39

688,92

3.381,06

 

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ

(YOKSULLUK SINIRI)

 

 

TEMMUZ

 (TL)

AĞUSTOS

(TL)

FARK

(TL)

DEĞİŞİM

%

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

1.681,74

1.687,95

6,24

0,37

ÇALIŞMAYAN EŞ

650,16

649,80

-0,36

-0,06

ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN)

352,65

354,39

1,74

 0,49

ÇOCUK

(İLKÖĞRETİME GİDEN)

687,93

688,92

0,99

0,14

ASGARİ GEÇİM HADDİ

3.372,48

3.381,06

8,58

0,25

 

ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI

 

TEK KİŞİ (ÇALIŞAN)

GİDERLER

TEMMUZ

2012

GÜNLÜK/TL

AĞUSTOS

2012

GÜNLÜK/TL

FARK

(TL)

DEĞİŞİM

%

 

GIDA HARCAMASI

(1800 Kalori)

4,169

4,233

0,064

1,5

ISINMA

9,370

9,455

0,085

0,91

AYDINLANMA

2,200

2,200

0

0

BARINMA ½

8,784

8,834

0,050

0,57

SAĞLIK (sağlık giderleri kamu tarafından sağlandığından dahil edilmedi)

0,928

0,918

-0,010

1,10

ULAŞIM

7,757

7,673

-0,084

-1,08

HABERLEŞME

1,233

1,233

0

0

GİYİM ½

0,683

0,654

-0,029

-4,25

TEMİZLİK

3,902

3,943

0,041

1,05

EĞİTİM-KÜLTÜR

0,829

0,829

          0

0

SPOR

1,139

1,163

0,024

2,11

TATİL

0

0

0

0

ÇEVRE VE SU

1,229

1,229

0

0

EV EŞYASI ½

1,026

1,031

0,005

0,49

1 GÜNLÜK HARCAMA

TOPLAM

43,249

43,395

0,146

0,34

1 AYLIK HARCAMA

TOPLAM

1.297,47

1.301,85

4,38

0,34