AR-GE MERKEZİMİZ AĞUSTOS AYI ASGARİ ENDEKSİNİ AÇIKLADI

 

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2013 Ağustos ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2013 Ağustos ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ağustos 2013 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.806,45 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.610,74 Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre % 0,28 oranında arttığını göstermektedir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre % 0,34 oranında artmış ve 1.393,17 Lira olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2013 yılı Ağustos ayında 1.390,7 Lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ağustos 2013 verilerine göre günlük 27,501 TL olduğu belirlenmiştir. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 825,03 TL olmuştur. Ağustos 2013 itibarı ile ortalama 2.004,3 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %41,16’sını oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Ağustos 2013 ortalama maaşının %28,22’sine denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %69,38’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının % 30,62’si kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ağustos 2013 maaşından geriye yalnızca 613,72 TL kalmıştır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi: “Ağustos ayı enflasyon rakamı bir önceki aya göre %0,10 düşmesine rağmen, açlık sınırı bir önceki aya göre %0,34 oranında artarak 1.390,7 TL olmuştur. Enflasyonun düştüğü iddia edilmesine rağmen açlık ve yoksulluk sınırında gözle görülür bir artış gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Toplu Sözleşmede 2014 yılı ile ilgili olarak enflasyon farkı ödemesi öngörülmemiştir. Bu durumda kamu çalışanlarının maaşları 2014 yılında enflasyon karşısında erime riskiyle karşı karşıyadır. Zorunlu tüketim harcamalarındaki fiyat artışları enflasyonu katlarken, memurlar her geçen gün alım gücünün biraz daha düştüğü gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmaktadır.

Okulların açıldığı ve kış aylarının yaklaştığı bu günlerde, gıda, ulaşım, kira gibi zorunlu harcamalarından geriye kalan 613,72 TL ile okul masraflarını mı yoksa kışa hazırlık masraflarını mı karşılayacağını şaşıran kamu çalışanlarını zor bir kış beklemektedir. Bu nedenle, bütçe görüşmelerinde, 2014 yılı için memurlara yapılacak zamlara enflasyon farkı eklenerek memur maaşları arttırılmalıdır.”

TÜRKİYE KAMU-SEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ

 

Gider Kalemleri Çalışan Tek Kişi Çalışmayan Eş 0-6 Yaş Çocuk 6-15 Yaş Çocuk 4 Kişilik Aile
Toplam 
 
(Okula Giden)
GIDA 7,130 7,130 6,111 7,130 27,501
ISINMA 10,243       10,243
AYDINLANMA 2,400       2,400
BARINMA 18,856       18,856
SAĞLIK 1,055 1,055 1,055 1,055 4,220
ULAŞIM 8,049 8,049   5,634 21,732
HABERLEŞME 1,267 1,267   1,267 3,801
GİYİM 1,375 1,375 1,375 1,375 5,500
TEMİZLİK 4,122 4,122 4,122 4,122 16,488
EĞİTİM KÜLTÜR 0,831     3,899 4,730
SPOR 1,309       1,309
TATİL 0 0 0 0 0
ÇEVRE VE SU 1,350       1,350
EV EŞYASI 2,228       2,228
1 GÜNLÜK TOPLAM 60,215 22,998 12,663 24,482 120,358
1 AYLIK TOPLAM 1.806,45 689,94 379,89 734,46 3.610,74

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM HADDİ

(YOKSULLUK SINIRI)

  TEMMUZ AĞUSTOS FARK DEĞİŞİM
       
(TL) (TL) (TL) %
TEK KİŞİ
(ÇALIŞAN)
1.800,42 1.806,45 6,03 0,33
ÇALIŞMAYAN EŞ 687,93 689,94 2,01 0,29
ÇOCUK (OKULA GİTMEYEN) 379,32 379,89 0,57 0,15
ÇOCUK  732,93 734,46 1,53 0,21
 
(İLKÖĞRETİME GİDEN)
ASGARİ GEÇİM HADDİ 3.600,6 3.610,74 10,14 0,28

ÇALIŞAN TEK KİŞİNİN AÇLIK SINIRI

TEK KİŞİ
(ÇALIŞAN)
GİDERLER TEMMUZ AĞUSTOS FARK DEĞİŞİM
       
2013 2013 (TL) %
       
GÜNLÜK/TL GÜNLÜK/TL    
  GIDA HARCAMASI 4,545 4,583 0,038 0,84
 
(1800 Kalori)
ISINMA 10,213 10,243 0,003 0,29
AYDINLANMA 2,400 2,400 0 0
BARINMA ½ 9,386 9,428 0,042 0,45
SAĞLIK
(sağlık giderleri kamu tarafından sağlandığından dahil edilmedi)
1,052 1,055 0,003 0,29
ULAŞIM 8,010 8,049 0,039 0,49
HABERLEŞME 1,267 1,267 0 0
GİYİM ½ 0,706 0,688 -0,018 -2,5
TEMİZLİK 4,120 4,122 0,002 0,05
EĞİTİM-KÜLTÜR 0,828 0,831 0,003 0,36
SPOR 1,293 1,309 0,016 1,24
TATİL 0 0 0 0
ÇEVRE VE SU 1,346 1,350 0,004 0,30
EV EŞYASI ½ 1,116 1,114 -0,002 0,18
1 GÜNLÜK HARCAMA TOPLAM 46,282 46,439 0,157 0,34
1 AYLIK HARCAMA TOPLAM 1.388,46 1.393,17 4,71 0,34