EKİM AYI ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

  

YOKSULLUK SINIRI İLK DEFA 2 BİN TL’Yİ AŞTI

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2014 Ekim ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ekim 2014 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.029,23TL olarak hesaplanırken, Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.112,82Lira olarak belirlendi.

Elde edilen sonuçlar dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %1,17 oranında arttığını gösterirken, çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre %1,58 oranında artmış ve 1.569,99 Lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de dört kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2014 yılı Ekim ayında 1.566,94 Lira olarak tahmin edilmiştir.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ekim 2014 verilerine göre günlük 31,729 TL olduğu belirlenirken,  ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 951,87 TL oldu.

Ekim 2014 itibarı ile ortalama 2.185,30 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %43,56’sını oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Ekim 2014 ortalama maaşının %28,15’ine denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %71,7’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmış, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise geriye maaşının % 28,3’ü kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ekim 2014 maaşından geriye yalnızca 618,44 TL kalmıştır.

Son 12 yılda açlık sınırındaki artış TÜFE’ den % 14,90 daha fazla olmuştur.

  

KONCUK: 123 TL’YE İMZA ATANLAR HALA YÜZLERİ KIZARMADAN BU ZAMMI SAVUNABİLMEKTEDİRLER

Ekim ayı Asgari Geçim Araştırması sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “2014 yılının sonuna yaklaştığımız şu aylarda enflasyon hızını kesmeden her ay olduğu gibi Ekim ayında da artmaya devam etmiştir.

TÜİK verilerinden hareket ederek yaptığımız araştırmaya göre, Ekim ayında tek kişinin yoksulluk sınırı 2.029,23TL olarak hesaplanırken, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.112,82Lira hesaplanmıştır.

İşte bu rakamlar ülkemizdeki gerçek enflasyonun boyutlarını ortaya koymaktadır. Vatandaşın cebine yansıyan gerçek enflasyonunun yüzde 10’un üzerinde olduğu TÜİK’in resmi rakamlarından yola çıkarak yaptığımız bu araştırmada bir kez daha kendini göstermiştir.

Ekim ayı asgari geçim endeksi sonuçlarıyla birlikte yetkililerin “Kamu çalışanlarını  enflasyona ezdirmiyoruz” sözleri bir kez daha boşa çıkmıştır. Toplu Sözleşme masasında 123 TL’ye imza atanlar, enflasyon farkını unutanlar hala yüzleri kızarmadan attıkları imzayı savunabilme gafletine düşmektedirler.

Güneş balçıkla sıvanamaz; enflasyon rakamları ortada, harcamalarda ki yükseliş ortada, memurun aldığı zamda ortadadır. Artık memurları kimse yalanlarla, kelime oyunlarıyla kandırmaya kalkmamalıdır.

Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emeklilerimizin enflasyona daha fazla ezdirilmemesi için yetkilileri göreve çağırıyor ve EK ZAM talebimizi bir kez daha yineliyoruz.” dedi.