İŞTE SENDİKA , İŞTE KAZANIM; ÜCRETLER İADE EDİLECEK!

SEVKLERDEN DOLAYI KESİLEN EK DERS ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 09/10/2009 tarih 82018 sayılı yazısıyla, sevkli günlere ek ders ödemesinin başlangıç tarihini, yargı kararının tarihi olan 15/06/2009 tarihi olarak belirlemiş olmasına rağmen bu tarihten vazgeçerek yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 10/05/2008 tarihe çekti.   

4 günü geçmeyen sevkler için ek dersler kesilmeyecek haberimizde yer verdiğimiz ve Türk Eğitim Sen tarafından dört günü geçen ayaktan sevk işlemi halinde ek ders ücretlerinin kesilmesi uygulamasına açılan davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18/06/2009 tarih ve 2009/121 YD. İtiraz No ve sayılı karar ile 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 18/04/2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 1.maddesi 2.fıkrası; “(2) Aynı Kararın 16 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.” hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararı üzerine Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27/08/2009 tarih 73665 sayılı yazısıyla konuya açıklık getirmiş ve sevki günlere denk gelen ek ders ücretlerinin yazının 1.maddesindeki; “Sözü edilen yargı kararının verildiği tarihten itibaren olmak üzere yönetici ve öğretmenlerden bir ayda dört günü geçmemek üzere il içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyenler, yine bu günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.” hükümleri ile yargı kararının verildiği 15/06/2009 tarihinden itibaren yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

Türk Eğitim Sen: Kesilen ek ders ücretleri geri verilmeli haberimizde yer verdiğimiz üzere Türk Eğitim Sen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 10.05.2008 tarihinden bu yana, dört sevkten fazla almadığı halde ek ders ücretleri kesilen tüm öğretmenlerin, kesilen ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte idareden talep edeceklerini belirmiş ve Sendika Başkanı İsmail Koncuk "Verilen dilekçelerin ardından ek derslerin iade edilmemesi halinde, yargı yolu açıktır. Sendikamız bu konuda mağdur olan öğretmenlerimize gerekli hukuki yardımı sağlayacaktır." demiş bakanlığa resmi yazıyla başvurmuşlardı.

Bu gelişmeler üzerine; Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 09/10/2009 tarih 82018 sayılı yazısıyla sevkli günlere ek ders ödemesinin başlangıç tarihini, yargı kararının tarihi olan 15/06/2009 tarihi olarak belirlemiş olmasına rağmen bu tarihten vazgeçerek Türk Eğitim Sen’in önerisi üzerine yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 10/05/2008 tarihe çekti.

Buna göre, 10/05/2008 tarihinden itibaren ayda dört günü geçmeyen sevkli olunan günlere ek ders ödemesi yapılacak.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

 

 

Kaynak: Memurlar.net