YALANDAN KİM ÖLMÜŞ?

KAMUDAN.COM SİTESİNİN HABERİ

Sözleşmeli Öğretmenler ve Eğitim Bir Sen

06.12.2009 00:01
Daha önce gündeme gelen sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması, K.İ.Kurulu toplantısında Eğitim Bir Sen tarafından imzalanmış gibi gösterilerek Eğitim Bir Sen hak elde ediyor mesajı verilmiştir.

Sayın Hüseyin Çelik bütün sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçireceğinin sözünü vermiştir. Sayın Nimet Çubukçu tarih vererek Kasım (2009 Kasım) sonuna kadar bütün sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek. demiştir.

Her seçim öncesinde bu sözler verilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu ilk defa bu açıklamayı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’a 24 Haziran 2009 da yapmıştır.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması hakkında onlarca soru önergesi verilmiş T.B.M.Meclisinde konuşmalar yapılmıştır.

Konu dönüp dolaşıp kurum idari kurulunda gündeme getirilmiş Kurum idari kurulu toplantısında Eğitim Bir Sen tarafından imzalanmış gibi gösterilerek Eğitim Bir Sen hak elde ediyor mesajı verilmiştir.

Hâlbuki Eğitim Bir Sendikası Genel Sekreteri Halil Etyemez “Kurum İdari Kurulu’nun Gereğini Yapacağız” adlı makalesinde “Eğitim-Bir-Sen, Kurum İdari Kurulu’nun işlevinin ne olduğunu çalışmalarıyla yansıtacak; eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü adına ciddi hazırlıklar yaparak, eğitim çalışanlarını temsil etmeye gayret gösterip Kurum İdari Kurulu’nda gerekeni yapacaktır.

………….

Sendika olarak, eğitim çalışanlarının sorunlarından haberdarız ve bu sorunların çözümü için ciddi hazırlıklarımız vardır. Eğitim-Bir-Sen, yetkili olmadan da şimdiye kadar etkili gücüyle birçok sorunun çözümüne katkıda bulunmuş ve bu konuda öncülük etmiştir. Yetkiyle etki birleşince Kurum İdari Kurulu’nda sorunlar kısa sürede çözülecektir. O masada aldığımız her kararın takipçisi olacağız.” açıklamasında bulunmuşlar ve Eğitim Bir Senin internet sitesinde yer alan “Kurum İdari Kurulu Toplantıları Başladı” başlıklı ve 23/10/2009 tarihli haberlerinde bakanlığa 08/10/2009 tarihinde iletilen önerilerinin “Özlük ve Sosyal Haklar” başlığı altında

“4-Sözleşmeli Öğretmenlerin Özlük Hakları

Mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişinin sağlanması, bundan sonraki dönemlerde hiçbir şekilde sözleşmeli öğretmen alımının yapılmaması, kadroya geçiş sürecine ilişkin bir takvim belirlenmesi, kadroya geçişleri sağlanan öğretmenlerin; sözleşmeli olarak çalıştıkları hizmet bölgeleri ve çalışma süreleri dikkate alınarak hizmet puanı verilmesi, sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınarak adaylık sürecinden muaf tutulmaları, derece ve kademe intibaklarının sağlanması, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yaptıkları sürelerin, Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yöneticilik için öngörülen 3 yıl görev yapma süresinden sayılması, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde öngörülen zorunlu çalışma sürelerinden sayılması yönünde düzenleme yapılması,” isteğini kurum idari kurulu toplantısında masaya getireceklerini açıklamışlardır.

Yani Eğitim Bir Sendikasının sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişleri ile ilgili istekleri bunlardır.

Eğitim Bir Sen,

1- Mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi,

2- Bundan sonraki dönemlerde hiçbir şekilde sözleşmeli öğretmen alımının yapılmaması,

3- kadroya geçiş sürecine ilişkin bir takvim belirlenmesi,

4- kadroya geçişleri sağlanan öğretmenlerin; sözleşmeli olarak çalıştıkları hizmet bölgeleri ve çalışma süreleri dikkate alınarak hizmet puanı verilmesi,

5-sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınarak adaylık sürecinden muaf tutulmaları,

6- derece ve kademe intibaklarının sağlanması,

7-derece ve kademe intibaklarının sağlanması, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yaptıkları sürelerin, Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yöneticilik için öngörülen 3 yıl görev yapma süresinden sayılması,

8- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde öngörülen zorunlu çalışma sürelerinden sayılması yönünde düzenleme yapılması,

Konularını talep etmiştir. Peki, bunların hangisi imzalanmıştır?

Milli Eğitim Bakanlığı ile Eğitim Bir Sen arasında 20/11/2009 tarihinde Kurum İdari Kurulu toplantısının sonucunda imzalanan konu, raporun 13 maddesinde; “Sözleşmeli Öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmaların sonuçlandırılması.” şeklindedir.

Hâlbuki Daha önce gündeme gelen sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusu Kurum idari kurulu toplantısında Eğitim Bir Sen tarafından imzalanmış gibi gösterilerek Eğitim Bir Sen hak elde ediyor mesajı verilmiştir. Fakat bizzat Sayın Nimet Çubukçu tarih vererek Kasım (2009 Kasım) sonuna kadar bütün sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek. demiştir.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu ilk defa bu açıklamayı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’a 24 Haziran 2009 da yapmıştır. Bu haber www.memurlar.net sitesinde “Koncuk: Sözleşmeliler kadroya alınacak, bir daha sözleşmeli öğretmen alınmayacak” başlığıyla yer almıştır.

Yani Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınacağının tarih verilerek açıklanmasından yaklaşık beş ay sonra kurum idari kurulunda açıklanmıştır.

Kısacası Eğitim Bir Sendikası eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü adına ciddi hazırlıklar yaparak, eğitim çalışanlarını temsil etmeye gayret gösterip Kurum İdari Kurulu’nda gerekeni yapacaktır. Açıklamasında bulunmuş Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusunda talepte bulunmuş ve kadroya geçiş sürecine ilişkin bir takvim belirlenmesini kurum idari kurulu toplantısında masaya getirmelerine rağmen kadroya geçiş sürecine ilişkin bir takvim belirlenmemiştir.

Eğitim Bir Sen Sözleşmeli Öğretmenler kadroya alındığında Kurum idari kurulunda görüştük aldık diyecekler midir?

Eğitim Bir Sen “Kurum İdari Kurulu Toplantısı Mutabakat Metni İmzalandı” haberlerinde “Banka Promosyonunun Tamamı Ödenecek” konusunu ön plana çıkartırken neden sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusuna değinmemiştir?

Sözleşmeli öğretmenler konusunda kimin ne yaptığı ortadadır. Bu konuda belgeleri ile birlikte “Sözleşmeli Öğretmenler Kadroya Geçirilsin İstemi, Bakanlık, Sendikalar ve Gerçekler” başlığıyla yaptığımız haber bulunmaktadır.

 KAYNAK:KAMUDAN.COM