76. MADDE HUKUKİ İMİŞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 76´ncı maddesi bu yetkiyi veriyor millî eğitim bakanlarına. 76´ncı madde atamaları bu doğrultuda kullanılmış hukuki atamalardır.

24 Kasım günü Bakan 76.madde ile ilgli soruları cevaplandırdı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Çok hızlıca cevaplandırayım.

Özellikle ikinci sorunuz yarım kalmış bir soru ama hiç ilgisi olmayan bir şey. Yani nereden çıktı, doğrusu nasıl olabilir öyle bir şey? Bu da çok anlamsız.

Sayın Bakanımız Hüseyin Çelik döneminde yapılan atamalar usulsüz atamalar değil, hukuki atamalar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 76´ncı maddesi bu yetkiyi veriyor millî eğitim bakanlarına ve bu doğrultuda kullanılmış hukuki bir atamadır.

İdari yargının vermiş olduğu kararlar… Şu ana kadar 288 iptal kararı verildi 76´ncı madde doğrultusunda ve hepsi uygulandı.

Teşekkür ediyorum.

peki sayın bakana hukukçu olması nedeniyle soruyoruz,  bu atamalar hukuki ise mahkemelerin iptal etme gerekçeleri nedir?