İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ, MEM YÖNETİCİLERİNİ SORUŞTURABİLECEK

Müfettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan, MEB'in Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği görüşte, İlköğretim Müfettişlerinin, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri hakkındaki inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütebileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının, Danıştay 2. dairesinin ilköğretim müfettişlerinin ortaöğretim kurumlarında soruşturma yapabileceği, 12. dairesinin ise yapamayacağı şeklindeki çelişkili kararlarından 12. dairenin kararını dikkate alarak ilköğretim müfettişlerinin ortaöğretim kurumlarında inceleme/soruşturma yapamayacaklarına ilişkin 2007/25 sayılı genelgeyi yayımladığına dikkat çeken Ceylan "Milli Eğitim Bakanlığının sayıları 300’ü bulmayan Bakanlık müfettişleriyle 81 ildeki ortaöğretim kurumlarına ait soruşturmaların altından kalkması mümkün olmamış, Bakanlık bu konuda geri adım atmış, İlköğretim müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nde 2009 yılında değişiklik yaparak ilköğretim müfettişlerinin ortaöğretim kurumlarında soruşturma yapabileceğine ilişkin madde eklemiştir." dedi.

İŞTE MEB'İN GÖRÜŞÜ

Memurlar.Net