YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİ İNCELENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince Ülke genelinde yönetici ve öğretmen görevlendirilmelerinin mevzuata uygunluğu ve yerindeliğinin incelenmesi gereken bir durum olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün Yönetici ve öğretmen görevlendirilmeleri konulu tüm valiliklere gönderdiği yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan 08.04. 2010 tarihli ve 2095 sayılı yazı ve eki 26.02. 2010 tarihli ve 8966/47,38.54. 20,57.48.64,30 sayılı genel denetim raporları, yönetici denetim raporları ve psikolojik danışman denetim raporları gereğince ülke genelinde yönetici ve öğretmen görevlendirilmelerinin mevzuata uygunluğu ve yerindeliğinin incelenmesi gerektiği belirtildi.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net