EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİ HAYIRLI OLSUN

Türk Eğitim Sen olarak, müfettişlerimizden gelen talepleri komisyon üyelerine ve siyasi partilerin grup başkan vekillerine göndermiş ve desteklerini istemiş, bu konuda TBMM'de yapılan toplantıya katılarak, destek vermiştik. Eksikler bulunsa da, eğitim müfettişliği kavramının getirilmesi ve göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi önemli bir gelişmedir.

Önümüzdeki süreçte 3600 göstergenin tüm eğitim çalışanlarına da verilmesini istiyoruz. Müfettişlerimizin 3600 ek göstergeye yükselmeleri, bu konudaki mücadelemizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Bu konuda daha önce MEB ile KİK toplantılarında karar da alınmıştır. Bu kararın hayata geçmesi için mücadelemiz sürecektir.

Anadolu Ajansının haberi

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Yasaya göre, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde eğitim müfettişleri başkanlığı oluşturulacak.

Eğitim müfettiş yardımcılığı için en az 4 yıllık yüksek öğrenim ve öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti olma şartı aranacak. Bu özelliğe sahip kişiler sınav sonucunda bu göreve başlayabilecek. Bu görevde 3 yıllık yetişme döneminin ardından yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olanlar, eğitim müfettişi kadrosuna atanabilecek.

Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli önlemler alınacak.

Eğitim müfettişleri, her hizmet bölgesinde 2 yıldan az olmamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği süre kadar çalışacak.

Yasa, eğitim müfettişleri ve yardımcılarının görev alanını da belirliyor. Bu kişilerin görev alanları il, ilçe milli eğitim müdürlükleri, orta öğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlara ilişkin inceleme ve soruşturmaları hariç her derece ve türdeki örgün, yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri olacak.

Hizmet bölgelerinin oluşturulması, buradaki çalışma süreleri, eğitim müfettişleri başkanlığının görev ve yetkileri, eğitim müfettişleri ve yardımcılarının nitelikleri, sınav, yetiştirme şekilleri, atanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte ilköğretim müfettişi ve yardımcısı olanlar, eğitim müfettişi ve yardımcısı kadrolarına atanacak.

Eğitim müfettişleri ve yardımcıları ''eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından'', ''genel idare hizmetler sınıfına'' alınacak, böylece birinci dereceden aylık alanlar için ek gösterge rakamı 3 binden 3 bin 600'e yükseltilecek.