GİYECEK YARDIMININ NASIL ÖDENECEĞİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

2009 yılı Toplu Görüşmelerinde varılan mutabakat gereği, Memura Yapılacak Olan Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ek madde getirilerek, giyim yardımının nakden ödenmesine ilişkin karar 29.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Bu yönetmeliğe Ekli olarak, cetvelin 16 .( Müftü, Vaiz, İmam, Hatip ), 17.( Avukat, Hakim,Savcı ), 18.( Bekçi (Üniformalı), 19. (Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ek: 16/12/1998-98/10652/1 md.) Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.) ve 20. numaralı( infaz ve koruma memuru) ile, Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Hizmet Sınıfına Ait bölümün 3 Numaralı (112 Sağlık Hizmetleri Personeli, İlk ve Acil Yardım Şube Müdürlüğü, İlk ve Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi ve İlk ve Acil Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak fiilen çalışan Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Teknisyen) hariç olmak üzere, giyim yardımından yararlanan diğer personele yapılacak olan giyecek yardımlarının bedeli , 11 madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas olmak suretiyle nakden ödenecektir.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2010/508

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/4/ 2010 tarihli ve 5474 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/ 2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

 

CUMHURBAŞKANI