DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE KAYIT KOLAYLIĞI

Van'da meydana gelen depremlerin ardından depremzede öğrenciler, farklı illerdeki okullarda eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için Ulusal Adres Veri Tabanındaki adres bilgilerine bakılmaksızın resmi ilköğretim okullarında misafir öğrenci olarak kabul edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Van'dan diğer illere gidecek vatandaşların çocuklarının gittikleri illerde kayıt ve nakillerinde gerekliği kolaylığın sağlanması için makam onayı alındı. Resmi onay belgesinde, söz konusu öğrencilerin e-okul sisteminde adres kontrolü dışında tutularak Van'daki deprem öncesinde öğrenim durumunu gösterir belgeyle müracaat etmeleri şartıyla kayıt ve nakillerinin yapılmasına izin verilmesi istendi.

Resmi ilköğretim okullarına kayıt ve nakillerin, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16-18. maddeleri kapsamında öğrencilerin Ulusal Adres Veri Tabanındaki adres bilgileri esas alınarak yapıldığı anımsatıldı. 23 Ekim 2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle burada yaşayan vatandaşlardan diğer illere göçün gerçekleştiği belirtilen resmi belgede, ''Gittikleri illere ikametlerini taşımayan vatandaşlarımızın öğrencilerinin e-okul sisteminde kayıt ve nakillerinde adres kontrolü yapılacağından sorunlar yaşanabilecektir. Deprem nedeniyle Van iliminden diğer illere gidecek vatandaşlarımızın çocuklarının gittikleri illere kayıt ve nakillerinde gerekli kolaylığın sağlanarak, söz konusu öğrencilerin e-okul sisteminde adres kontrolü dışında tutularak Van'daki deprem öncesindeki öğrenim durumunu gösterir belgeyle müracaat etmeleri kaydıyla kayıt ve nakillerinin yapılmasına izin verilmesi'' istendi.

-Tüm illere genelge gönderilecek-

Gerekli makam onayının alınmasıyla tüm illere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından genelge gönderilerek, ''adresini taşımayan velilerden bir süre geçtikten sonra tekrar Van iline dönüş yapma ihtimali göz önünde bulundurularak, diğer illerdeki resmi ilköğretim okullarımıza müracaat eden Van ilinde öğrenim görmüş çocukların okullara geçici kabullerinde gereken kolaylığın sağlanması'' istenecek.

-Ortaöğretim kurumlarında okuyan depremzede öğrenciler için nakil imkanı-

Geçtiğimiz günlerde de Van'da bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin diğer illere nakil taleplerine ilişkin yazı da tüm valiliklere gönderilmişti.

Buna göre, öğrenci velilerinin 31 Aralık 2011 tarihine kadar başvuruda bulunmaları kaydıyla, Van ilinde bulunan fen liseleri, anadolu öğretmen liseleri, anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor lisesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden diğer illerde bulunan okul/kurumlara nakil veya misafir olarak gitmelerine imkan verilmişti.

Nakillerde, açık kontenjan bulunmasına bakılmaksızın, sadece puan şartı yeterli tutulmuş, puan şartı ile nakil imkanı bulamayan öğrencilere ise misafir öğrenci olarak yararlanma imkanı sunulmuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

 

 

MEB Genelgesi İçin Tıklayınız