GENEL BAŞKAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız İsmail Koncuk beraberinde Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan’la birlikte Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret ederek Müsteşar Sayın Yusuf Tekin, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza Aydoğdu ve Rehberlik ve Denetim Merkezi Başkanı Sayın Atıf Ala’yı ziyaret etti.
Genel Başkan İsmail Koncuk, ziyaretinde eğitim çalışanlarının yaşadıkları çeşitli sıkıntıları dile getirerek çözülmesi için gayret gösterilmesini istedi. 
İl içi ve iller arası yer değiştirmelerde 31 Aralık tarihinin baz alınması, eş durumu özürlerinde eşin 3 yıl kesintisiz sigortalılık şartının kaldırılması, stajyerlik yazılı sınavı öncesi stajyer öğretmenlere de özür gurubunda yer değiştirmesi hakkı verilmesi, ilçe emrinin getirilmesi, iller arası tayinlerde açılan kontenjan miktarının artırılması, dava kazanan okul yöneticilerinin göreve iade edilmesi, il içi yer değiştirme başvurularında belleticilik onay butonunun kaldırılması, halk eğitim merkezlerinin yer değiştirmelerde Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerine açılması gibi talepleri ileten Genel Başkan İsmail Koncuk, bu sorunlara çözüm talep etti.
Müsteşar Yusuf Tekin ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, talepleri değerlendireceklerini ve makul görülenlerin yerine getirilebileceğini ifade ettiler.
Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim çalışanlarından gelen kabul edilebilir taleplerin hayata geçirilmesinin verimliliği artıracağına inanıyor, problemlerin çözümü için gayret bekliyoruz. Problemlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakından  takipçisi olacağız. 
Çözüm ürettiklerini söyleyen, esasen koltuklarında oturmaktan, kapı kulu olmaktan memnun olanlardan hiç olmadık, bundan sonrada olmayacağız. Çözüm yollarını da göstereceğiz, çözümde isteyeceğiz, diyalogdan ayrılmayacağız ancak makul talepler çözülmediği takdirde de sendikacılık gereği problem üretmekten de kaçınmayacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.