KARARLIYIZ..!

Türk Eğitim-Sen’in hizmet anlayışı ve heyecanı kurulduğu ilk gün ne ise; bu gün de aynı, yarın da aynı olacak.

Aynı kararlılık,

Aynı heyecan,

Aynı sorumluluk,

Aynı sevgi,

Aynı hoşgörü,

Aynı çalışkanlık..!

Çünkü biz bir imza almak için çıkmadık yola.

Hatta titrek, ürkek imzalarla yol yürümeyi hiç aklımızdan geçirmedik.

Bu düşüncemiz Genel Başkanımızın teşkilatlarımıza emir niteliğinde ki şu cümleleri ile de perçinleşti: “Kimseyi ezerek üye yapmayın. Bizim ezilmiş insanlara ihtiyacımız yok. Bu milletin başı dik insanlara ihtiyacı var.” 

Biliyoruz ki kaybedilen yetkileri almak her zaman mümkün olur. Ancak kaybedilen insan karakteri hükümsüzdür. Geri gelmez..!

Sorumlu sendikacılık anlayışımız ile öncelikle insan onuruna ve eğitim çalışanlarının şahsiyetine sahip çıkacağız ve koruyacağız.

Biz doğru olacağız.

Biliyoruz ki:

“Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir.”

Tebliğ vazifemizi asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz.

Susmadık susmayacağız.

Mücadele azmimizden zerre kadar ödün vermedik, vermeyeceğiz.

Görüyoruz ki, ülkeyi, “Üstünlerin hukukundan” kurtarıp, “Hukukun üstünlüğünü“ hâkim kılma iddiasında bulunanların tek yaptığı iş; geçmişin üstünlerini alaşağı ederek, onların anlı şanlı koltuklarına kurulmak oldu. Böylece nalıncı keseri gibi hukuksuzluğu, adaletsizliği, ahbap çavuş ilişkisini kendi çıkarları için pervasızca kullandılar.

İmam cemaat meselesi...

Hukuksuzluk, bütün kurumlarda tepeden tırnağa sirayet etti. Her gün yeni yargı kararları çıkıyor. MEB yargı duvarına toslamaktan bıkmadı, usanmadı. Evet; Bakanlıkta tek bir konuda istikrar var. O da yargı kararlarını uygulamamak veya hukukun arkasından dolanmaya yönelik müdahale ve yeni düzenlemeler. Unutulmamalıdır ki uygulanmayan her yargı kararı bir cinayettir

Türk Eğitim Sen olarak bu cinayetleri işleyen katilleri affetmeyeceğiz. Peşini bırakmayacağız. Er yada geç yaptıklarının cezasını çekecekler. Hiç bir üyemizin şüphesi olmasın.

4-C istihdam şeklini kabul etmedik etmeyeceğiz…

4-C’li arkadaşlarımızın birçok probleminin çözümünün yolu kadro verilmesinden geçmektedir. Bu şekilde istihdam edilen arkadaşlarımıza kadro talebimizin ilk günkü kararlılıkla arkasındayız. Mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan arakdaşlarımıza ek gösterge verilmesi, memur arkadaşlarımızın ( üniversite çalışanları da dahil) ek gösterge rakamlarının 800 puan artırılması ve öğretmenlerimizin ek gösterge rakamının 3600 olması için her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Kamu çalışanlarına, “Siyasi baskılar karşısında korkmasın, her koşulda devletin ve ülkenin çıkarlarını korusun.” diye verilen iş güvencesi kırmızı çizgimizdir. Sendikamız iş güvencemize karşı bu güne kadar yapılan her türlü saldırı ve tehdidi önceden fark etmiş, kamu çalışanlarını bilgilendirmek, kamuoyu oluşturmak ve tehlikenin bertaraf edilmesi için her türlü mücadeleyi vermiştir. Türkiye Kamu Sen ve bağlı sendikalar durduğu sürece iş güvencemizi elimizden alamayacaklardır. Ancak kamu çalışanlarının da sendikal tercihlerini gözden geçirmeleri elzemdir.

Yetkili sendika tarafından oynanan toplu sözleşme tiyatrolarını deşifre etmeye devam edeceğiz.  Perde perde oynan, masada memuru satış sahnelerinin iç yüzünü kamu çalışanlarının gözü önüne sermekten usanmayacağız.

Zulüm edenlere, kul hakkı yiyenlere Şairin şu sözlerini de hatırlatmak lazım:

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak

Halbu ki biz sussak, tarih susmayacak.

Tarih sussa, hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak

Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabindan kurtulamayacaklar,

Vicdan azabından kurtulsalar,

Tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Türk Eğitim-Sen vicdanın sesidir..!

Türk Eğitim-Sen ahlakın, erdemin kalesidir..!

Türk Eğitim Sen güven kapısıdır..!

Türk Eğitim-Sen aklın vücut bulduğu sendikadır..!

Türk Eğitim-Sen; onurlu Türk Memurunun, yeni nesilleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan Türk Eğitimcisinin, her türlü baskıya rağmen şerefiyle görevini yerine getiren fedakâr eğitim çalışanlarının sesi, güçlü ve kararlı sendikacılığın Tek adresidir.