TOPLUMSAL YAPIMIZ DEĞİŞİYOR, AİLE KAVRAMI ÖNEMİNİ YİTİRİYOR

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin yaptığı araştırmada 2002 – 2015 yılları arasında gerçekleşen evlenme ve boşanma rakamları ilginç sonuçlar ortaya koydu.
 
Araştırma; özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ve ekonomik olumsuzluklarda yeni evlenenlerin sayısında düşüş, boşanma rakamlarında ise ciddi artışlar olduğunu gözler önüne serdi.
 
EVLİLİKLER EKONOMİK KRİZLERDE DÜŞÜYOR, BOŞANMALAR ARTIYOR
 
TÜİK verilerine dayanılarak yapılan çalışmada, 2001 ekonomik krizinin ardından evlenme sayısının düştüğü, boşanmaların ise arttığı görülürken, ekonomik krizin etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı 2003 yılı ile birlikte evlenme sayısında artış, boşanmalarda ise düşüş olduğu rakamlara yansıdı. Buna göre son 14 yılda evlilik rakamları 2005 yılında 641 bin 241’e ulaşırken, boşanma rakamı ise en düşük 2004 yılında 91 bin 22 olarak gerçekleşti.
 
2008’de yaşanan ekonomik krizle birlikte evlenen çift sayısı, 2009 yılında 591 bin 742’ye gerilerken, boşanan çift sayısı da 114 bin 162’ye yükseldi, 2015 yılına gelindiğinde evlilikler 602 bin 982 olurken, boşanma sayısı 131 bin 830’a yükseldi.  
 
2015’TE BOŞANMALAR TARİHİ REKOR KIRDI
 
2015 yılına gelindiğinde ise özellikle boşanma rakamındaki ciddi artış tarihi bir rekor olarak karşımıza çıktı. 2002 yılına göre nüfusun artmış olmasına karşın evlenme sayısı nüfus artış hızına yetişemedi.
 
Türkiye’de bir kriz ortamı olmadığı söylemleri ve ekonomide çizilen pembe tablolara rağmen 2015 yılında evlenme rakamı 2004, 2005,2006,2007,2008 ve 2012 yıllarının da gerisinde kalarak 602 bin 982 oldu. 2015 yılı boşanmaların tavan yaptığı yıl olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl 131 bin 830 çift çeşitli nedenlerle boşandı.
 
2002 yılında boşanan bir çifte karşılık 5,3 çift evlenirken; bu oran 2006’da 6,8’e kadar yükseldi. Ancak,  2014 ve 2015 yıllarında her bir boşanan çifte karşılık yalnızca 4,6 evlilik gerçekleşti. Bu bilgilerden hareketle, günümüz rakamları 2002 yılı ile karşılaştırıldığında evlenen sayısı %18,2 oranında artarken, boşanan çift sayısı ise %38,3 oranında artış gösterdi.
 
2002 yılında 65 milyon 22 bin olan ülke nüfusu, %21,1 artışla 2015 yılında 78 milyon 741 bine ulaşmış olmasına rağmen bu dönemde evlenme sayılarında %2,5’luk reel düşüş, boşanma sayılarında ise %12,4’lük reel artış gözlendi.
 
KONCUK: EKONOMİK OLUMSUZLUKLAR SOSYAL YAPIMIZI DA BOZDU
 
2002 – 2015 yılı arasındaki evlenme ve boşanma rakamlarına yönelik olarak bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bizi bir arada ve ayakta tutan aile kavramımız çöküyor” dedi. Araştırmada yeni evlilikler yapılması ve aile birliğimizin korunması noktasında ekonominin birincil derecede önem arz ettiğinin ortaya çıktığını ifade eden Koncuk, “Milletimizin en temel değerleri olan çekirdek aile tablosunun son 14 yılda ciddi bir sarsılma içinde olduğunu yaptığımız bu çalışma ortaya koymuştur. Bu çalışma özellikle 2008 sonrasında ekonomide yolunda gitmeyen gelişmeler yaşandığının, sosyolojik olarak da ispatıdır. Bu milletin geleceği olan genç çiftlerimizin özellikle ekonomik sıkıntılar noktasında yaşadıkları problemler onları toplumun temeli olan aile kavramından hızla uzaklaştırmış ve boşanma yolunu seçmelerine neden olmuştur. Son 14 yılda toplumsal dokunun ciddi biçimde bozulduğu aşikârdır. Son dönemde kitle iletişim araçlarının bizlere sunduğu haberlerin büyük bölümünü oluşturan gasp, cinayet, tecavüz, boşanma, darp vs. haberleri artık ne acıdır ki hepimizin kanıksadığı normal haberler haline gelmiştir. Bu şekilde devam edecek toplumsal bir yaşam ülkemizin geleceğini her şeyden daha çok tehdit etmektedir. Unutulmamalıdır ki, aile kavramı bizi ayakta tutan ve birbirimize bağlayan en önemli dinamiktir. Bu kavramın yerle yeksan olması gelecekte bu milletin ve sahip olduğu değerlerinin de yerle yeksan olması anlamına gelecektir. Bu milletin ferdi olarak yaşadığımız bu kara tablonun sorumluları derhal açıkladığımız rakamların üzerinde çalışmalı ve toplumda yaşanan bu infial haline dur demeyi kendilerine görev addetmelidirler.” dedi.
 
EVLENME BOŞANMA RAKAMLARI
 

Yıllar                               

Evlenme                       

Boşanma                       

Boşanmaya

Karşılık                    

Evlenenler

2002

510.155

95.323

5,3

2003

565.468

92.637

6,1

2004

615.357

91.022

6,8

2005

641.241

95.895

6,7

2006

636.121

93.489

6,8

2007

638.311

94.219

6,7

2008

641.973

99.663

6,4

2009

591.742

114.162

5,2

2010

582.715

118.568

4,9

2011

592.775

120.117

4,9

2012

603.751

123.325

4,9

2013

600.138

125.305

4,8

2014

599.704

130.913

4,6

2015

602.982

131.830

4,6