MEB PERSONELİ YER DEĞİŞTİRMELERİNDE 30 HAZİRAN BAZ ALINSIN

12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte, Yönetmelik kapsamında bulunan Şef, Memur, V.H.K.İ v.b. unvanlarla görev yapmakta olan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin il içi isteğe bağlı yer değişikliği yapmak istemeleri halinde, bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapması koşuluyla yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekleri düzenlenmiştir. Ancak, aynı madde gereğince, bahsi geçen personelin atamaları Haziran ayı içinde gerçekleştiği için 31 Mayıs tarihinin baz alınmasından dolayı birkaç gün farkı ile başvuru hakkını kaçıran personelin mağduriyeti söz konusudur. Yönetmeliğin “İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 33. Maddesinde ise 30 Haziran tarihi baz alınmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda; MEB personelinin atama işlemlerinin Haziran ayı içinde yapılması sebebiyle, mağduriyetlerin önlenebilmesi için 2017 yılı il içi isteğe bağlı yer değişikliği işlemlerinde, iller arasında olduğu gibi 30 Haziran tarihinin dikkate alınması ve yönetmelikte bu yönde değişiklik yapılması hususunda talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız