KONCUK: DEVLETİN GAZİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZDAN GELECEK ÖTV’YE Mİ İHTİYACI VARDIR?

Türkiye Kamu-Sen VE Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, engellilere yönelik olarak uygulanan ÖTV istisnasına sınırlama getirmeyi amaçlayan düzenlemeye tepki gösterdi. 

“Bizler, bir taraftan engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmaya çalışırken diğer taraftan getirilen düzenlemelerle işlerini zorlaştırıyor, üzerlerindeki yükü artırıyoruz” diyen Genel Başkan Koncuk, “Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde, serhatte, sınır boylarında, sınır dışında vatanını, milletini savunmak için canını dahi esirgemeyen gazilerimizden ve engellilerimizden bir ÖTV istisnasını dahi esirgiyoruz. Bu devletin, gazilerimizden, engellilerimizden gelecek ÖTV’ye mi ihtiyacı vardır?” diye sordu. 

Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında; 

“Bilindiği gibi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, bir taraftan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne %70’e varan oranlarda artış getirmekte diğer yandan da 3. kademe Gelir Vergisi oranını %27’den %30’a çıkarak özellikle ücretlilerin omuzundaki vergi yükünü bir kat daha artırmaktadır.

Ancak bununla birlikte pek çoğumuzun gözünden kaçan bir başka husus daha vardır ki, bu da Tasarı’nın 78. maddesi ile, engellilere getirilmiş olan Özel Tüketim Vergisi istisnasını vergisiz bedeli 70 bin TL’yi aşan araçlar için kaldırıyor olmasıdır. Mevcut haliyle, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl veya engelliler, kendi kullanımları amacıyla belirlenen motor hacmi çerçevesinde araç almaları durumunda ÖTV’den muaf tutulmaktaydılar. 

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl getirilen yeni düzenleme ile motorlu taşıtlara kademeli ÖTV oranları uygulanmaya başlanmış, araçların donanım seviyeleri arttıkça, uygulanan ÖTV oranı da yükseltilmişti. Şu anda TBMM’de görüşülmekte olan Tasarı ile de engellilere yönelik olarak uygulanan ÖTV istisnası biraz daha daraltılacak ve yalnızca vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında kalan araçlar için geçerli olacaktır.  

Kabul edileceği gibi engelli vatandaşlarımız, hareket kabiliyetleri kısıtlı olmalarından dolayı en donanımlı araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Geçtiğimiz yıl getirilen ÖTV uygulaması, donanım arttıkça vergi oranının yükselmesini öngörürken bu Tasarı ile de donanım seviyesi daha yüksek olan araçlar için engellilere yönelik ÖTV istisnasından vazgeçilmektedir. Dolayısıyla yeni hali ile ÖTV istisnası engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek donanımdan yoksun araçlar için söz konusu hale gelecektir. 

Otomatik vitesli, güvenlik seviyesi yüksek, dizel bir araç almak için engellilerimiz ayrıca %60 ÖTV’ye tabi olacaklardır. Kaldı ki, bu uygulama vatan müdafaası esnasında yaralanarak engelli hale gelmiş gazilerimiz için de geçerli olacaktır.    

Bizler, bir taraftan engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmaya çalışırken diğer taraftan getirilen düzenlemelerle işlerini zorlaştırıyor, üzerlerindeki yükü artırıyoruz. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde, serhatte, sınır boylarında, sınır dışında vatanını, milletini savunmak için canını dahi esirgemeyen gazilerimizden ve engellilerimizden bir ÖTV istisnasını dahi esirgiyoruz. Bu devletin, gazilerimizden, engellilerimizden gelecek ÖTV’ye mi ihtiyacı vardır?     

Vatanı ve milleti için canından, uzuvlarından vazgeçen gazilerimiz için 70 bin TL’lik araç çok mu lüks görülmektedir?  Ellerinden, ayaklarından yoksun, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılama güçlüğü içindeki engelli vatandaşlarımızın, gazilerimizin daima başkasına muhtaç halde yaşaması mı arzu edilmektedir? 

Eğer bu konuda bir istismar varsa, yalnızca istismarın önlenmesine yönelik bir tedbir getirilebilir ancak istisnai bir durum için bütün bir kesimin adeta cezalandırılması ve mağdur edilmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Anayasamızın 61. maddesinde “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.” denilmektedir. Kaldı ki, böyle bir anayasal hüküm olmasa bile engelli vatandaşlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak, onları toplum hayatına kazandırmak ahlaki ve milli bir görev olmalıdır.  

Bu bakımdan yetkililer, yol yakınken bu yanlıştan dönmeli, Tasar yasalaşmadan engelli ve gazilerimizin araç alımlarında tabi oldukları ÖTV istisnası mevcut haliyle muhafaza edilmelidir. Aksi bir uygulama kamu vicdanında derin yaralar açacaktır” dedi.