MEB’DEN REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİK

10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne açtığımız davanın akabinde Milli Eğitim Bakanlığına dava konuları ile ilgili değişiklik yapılması konusunda Türk Eğitim-Sen olarak talepte bulunulmuştur.

Şöyle ki; Yönetmelikte yapılan değişiklikle, “rehber ve psikolojik danışman” öğretmen yerine yeni bir ders tanımı ile “rehberlik öğretmen” tanımı geldiği, Yönetmeliğin “Tanımlar” maddesinde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık için hangi alandan mezun olanların bu görevi gerçekleştireceğinin tanımlanmadığı,  “Rehberlik öğretmeni” kavramının kendisi ve tanımının içeriği yeniden gözden geçirilerek tanımlanması gerektiği,  Eski Yönetmelikte yer alan “Verilemeyecek görevler” maddesinin kaldırıldığı; Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli “rehberlik öğretmenlerine” yönetim, büro işleri, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Rehber öğretmenin görevleri arasında; Sınıf ve pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden, rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütmesi söz konusu olup, özellikle pansiyonlarda yürütülen hizmetin mesai saatleriyle sınırlı tutulmamış olması hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğe, sınav tercihlerinin “yaz döneminde” olması nedeniyle öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilmesi amacıyla rehberlik öğretmenlerinin merkezi sınavlara ait tercih dönemlerinde görev almalarına ilişkin madde  eklenmiştir. Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret edeceklerdir. Görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alması yaz tatili döneminde çalışacak olması anlamına gelmektedir. Bu hususların da öğretmenlerimiz açısından angarya kapsamına girdiğinden yönetmelikten kaldırılması veya öğretmenlerimizi mağdur etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği talep edilmiştir.

Yönetmeliğin “Çalışma saatleri ve izinler” başlıklı 37.maddesinin 2.fıkrasında rehberlik öğretmenlerine  “Bu elemanlar” tabiri kullanılmıştır. Rehber Öğretmenlerimizin bu şekilde tanımlanması rehberlik öğretmenleri arasında büyük bir infial yaratmıştır. Bu ifade öğretmenlik unvanını değersizleştiren bir ifadedir. Bu ifadenin de öncelikle yönetmelikten kaldırılması ve değiştirilmesi talep edilmiştir. Bununla birlikte yeni yönetmelikte   “Rehberlik öğretmenleri” Belleticilik ve Nöbet görevi yapacaklardır. Yine bu husus da mesleğin özüyle bağdaşmayan bir görevdir. Rehberlik öğretmenlerine yönelik nöbet görevi, belleticilik,  ‘aile rehberliği’ kapsamında ev ve iş yeri ziyaretlerinin yapılması, vb eğitimde  rehberlik hizmetlerinin meslek ilkeleriyle çelişen düzenlemeler yapılmıştır. Rehberlik öğretmenliğinin temel özelliklerini göz ardı ederek yapılan bu değişiklikler, okul iklimini ve rehberlik hizmeti veren öğretmenleri olumsuz etkileyeceğinden, söz konusu Yönetmelik değişikliklerinin yeniden gözden geçirilerek, “Rehberlik öğretmenlerinin” mağduriyetlerinin önlenmesi açısından Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapılarak hakkaniyetsizliğin giderilmesi talep edilmiştir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız