ARTIRIMLI HİZMET PUANINDAKİ HAKSIZLIKLARI MEB’E İLETTİK

Bilindiği üzere, 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet Puanları” başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrası “6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir. Diğer yandan, 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 27. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar, zorunlu hizmetten muaf tutulmuştu. Zorunlu hizmetlerini tamamlayıp, zorunlu hizmet alanlarında çalışmaya devam eden öğretmenler, 2010 yılında yapılan düzenleme ile zorunlu hizmetten muaf tutulmuş olup, zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenler ile zorunlu hizmet bölgesinde bir okulda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmekte iken yine zorunlu hizmet bölgesinde yer alan başka bir okula atanan öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında, yukarıda belirtilen oranlarda artırım uygulanmadığından bu hususta mağduriyetler yaşanmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, zorunlu hizmetlerini tamamlayan öğretmenler ile 2010 yılında yapılan düzenleme ile zorunlu hizmetten muaf tutulmuş olup, atandığı zorunlu hizmet alanlarında halen fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerin de hizmet puanlarında aynı oranda artırım yapılması ve ayrıca zorunlu hizmet bölgesinde bir okulda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmekte iken zorunlu hizmet bölgesinde yer alan başka bir okula yer değiştiren öğretmenlerin artırımlı hizmet puanından yararlandırılmaları suretiyle, oluşan ve oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız