FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMEN SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİK

Bilindiği üzere, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 24.05.2017 tarihli duyuruda; “Danıştay İkinci Dairesinin 24/05/2016 tarihli ve Esas No:2016/1149 sayılı kararında; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 29. Maddesinin yürütülmesine karar verildiğinden, Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine atama ve yer değiştirme işlemlerinde, sadece Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerinde halen görev yapanlar ile daha önce bu türdeki eğitim kurumlarında görev yaparken ayrılmış olanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olanlar bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.” açıklamasına yer verilmişti. Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerinde çok sayıda öğretmen ihtiyacı bulunmakta olup, duyuruda yer alan beş yıl şartından dolayı, daha önce Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerinde görev yaparken ayrılmış olan öğretmenlerimiz başvuru yapamamakta, bu eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacı sınav puanı olmayan öğretmenlerin geçici görevlendirilmesi yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, daha önce Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liseleri sınavını kazanmış olan öğretmenlere herhangi bir süre şartı öngörülmeksizin tercih hakkı verilerek öğretmen ihtiyacının karşılanması, ayrıca yönetmelikte Danıştay kararı doğrultusunda değişiklik yapılarak seçme sınavının kurala bağlanması ve sınavın bir an önce gerçekleştirilmesi suretiyle Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerindeki ihtiyacın giderilmesi hususunda talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız