TUTULAN HER BİR NÖBETE ÜCRET ÖDENMESİ İÇİN DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere, haftada birden fazla nöbet görevi verilen öğretmenlerimize toplu sözleşme hükümlerine göre ancak haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenebilmektedir. Dolayısıyla haftada bir günden fazla nöbet görevi fiilen yerine getirilse dahi, haftada bir günden fazla nöbet ücreti ödenememektedir. Bu durum ise T.C. Anayasası’nın 18. Maddesinde yer alan; angarya yasağına açıkça aykırıdır. Kaldı ki, normlar hiyerarşisine göre Anayasa hükmü en üstte yer alan amir hükümdür.

Türk Eğitim Sen olarak; öğretmenlere haftada birden fazla verilen her bir nöbet görevi için, ek ders ücreti ödenmesi hususunda Bakanlığa yapmış olduğumuz başvurunun yasal süresinde cevap verilmeksizin zımnen reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle dava açtık.

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız