YÖNETİCİLİK SÜRESİNİ TAMAMLAMAYANLAR DA BİR ÜST GÖREVE BAŞVURU YAPABİLMELİDİR

Bilindiği üzere, MEB tarafından 2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi yayınlanmıştır. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03.05.2017 tarih ve 6167463 sayılı yazısında; 22.04.2017 tarih ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 26. maddesi, 2. fıkrasındaki; "(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ve 25 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz." hükmüne istinaden, 2017 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunun "A-Genel Açıklamalar" başlıklı bölümünün 2.23. maddesindeki; "Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini doldurmayanlar aynı veya farklı yönetim görevleri dahil olmak üzere görevlendirme başvurusunda bulunamayacaktır." hükmüne açıklık getirilerek, halen müdür yardımcısı olarak görev yapanların müdür başyardımcılığı ile müdürlüğe, halen müdür başyardımcısı olarak görev yapanların da müdürlüğe görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilmelerine imkan verecek şekilde uygulanması yönünde Valiliklere talimat gönderilmişti. Aynı uygulamanın 2018 yılı yönetici görevlendirme işlemlerinde de gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunda tereddütler yaşanmakta olup bu konuda sendikamıza talepler ulaşmaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, 22.04.2017 tarih ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 26/2. Maddesine istinaden, 2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme işlemlerinde de, halen müdür yardımcısı olarak görev yapanların müdür başyardımcılığı ile müdürlüğe, halen müdür başyardımcısı olarak görev yapanların da müdürlüğe görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilmelerine imkan verecek şekilde uygulama yapılması yönünde Valiliklere talimat gönderilerek, konunun kamuoyuna duyurulması hususunda talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız