Müdür Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların Müdür Norm Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Müdür norm kadrosu" başlıklı 5. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

Müdür Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Müdür Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Müdür norm kadrosu" başlıklı 5. maddesindeki; "(1) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar hariç olmak üzere, eğitim kurumlarının her biri için müdür norm kadrosu verilir.

 

(2) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının her birine müdür norm kadrosu verilir.

 

(3) Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilir.

 

(4) Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilir.

 

(5) Eğitim kampusu şeklinde yapılanan eğitim kurumları için bir müdür norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​