Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların Müdür Başyardımcısı Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Müdür başyardımcısı norm kadrosu" başlıklı 6. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Müdür başyardımcısı norm kadrosu" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Eğitim kurumlarından; a) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) Yatılı veya pansiyonlu olanlara,

b) Müdür yardımcısı sayısı altı olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına,

müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

(2) (Ek: 30/10/2017-2017/10939 K.) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​