Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların Müdür Yardımcısı Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

Anaokulu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Anaokulu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Anaokulu müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 7. maddesindeki; " (1) Anaokullarında, öğrenci sayısı;

a) 100-501’e kadar 1,

b) 501 ve daha fazlası için 2,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

İlkokul Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

İlkokul Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "İlkokul müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 8. maddesindeki; "(1) İlkokullarda, öğrenci sayısı;

a) 100-601’e kadar 1,

b) 601-1201’e kadar 2,

c) 1201-1801’e kadar 3,

ç) 1801-2401’e kadar 4,

d) 2401 ve daha fazlası için 5,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin " Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 9. maddesindeki; "(1) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında, öğrenci sayısı;

a) 501’e kadar 1,

b) 501-1001’e kadar 2,

c) 1001-1501’e kadar 3,

ç) 1501-2001’e kadar 4,

d) 2001 ve daha fazlası için 5,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Ortaöğretim Kurumları ile Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Ortaöğretim Kurumları ile Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Ortaöğretim kurumları ile meslekî ve teknik eğitim merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 10. maddesindeki; "(1) Ortaöğretim kurumları ile meslekî ve teknik eğitim merkezlerinde, öğrenci sayısı;

a) 501’e kadar 1,

b) 501-1001’e kadar 2,

c) 1001-1501’e kadar 3,

ç) (Değişik : 17/10/2016 - 2016/9488 K.) 1501-2001’e kadar 4,

d) (Ek : 17/10/2016 - 2016/9488 K.) 2001 ve daha fazlası için 5,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Özel Eğitim Kurumu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Özel Eğitim Kurumu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Özel eğitim kurumu müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Özel eğitim kurumlarında, öğrenci sayısı;

a) 51’e kadar l,

b) 51-126’ya kadar 2,

c) 126’dan sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

 

(2) Özel eğitim kurumlarından aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim verenlerin öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Meslekî Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Meslekî Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Meslekî eğitim merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 12. maddesindeki; "(1) Meslekî eğitim merkezlerinde, çırak-kursiyer sayısı;

a) 401’e kadar 1,

b) 401-801’e kadar 2,

c) 801-1201’e kadar 3,

ç) 1201 ve daha fazlası için 4,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin " Rehberlik ve araştırma merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 13. maddesindeki; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfus sayısı;

a) 600.001’e kadar 1,

b) 600.001 ve daha fazlası için 2,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

İlave Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

İlave Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "İlave müdür yardımcısı norm kadrosu" başlıklı 14. maddesindeki; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezleri hariç olmak üzere, eğitim kurumlarından;

a) Yatılı veya pansiyonlu olanlara,

b) Döner sermaye işletmesi bulunanlara,

c) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ve/veya açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim uygulaması yapılan eğitim kurumlarına,

ç) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde yapılan meslekî eğitime en az 100 öğrenci gönderen meslekî ve teknik eğitim kurumlarına,

d) Bünyesinde çıraklık eğitimi programları uygulanan meslekî ve teknik eğitim merkezlerine,

e) Öğrenci sayısına bağlı olarak müdür yardımcısı normu verilemeyen taşıma eğitim merkezi durumundaki eğitim kurumlarına,

her özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı olmak üzere ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

 

(2) Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu hiçbir şekilde 6’yı geçemez.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​