Okul Öncesi Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların Okul Öncesi Öğretmeni Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 15. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

Okul Öncesi Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Okul Öncesi Öğretmeni Norm Kadroları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 15. maddesindeki; “(1) Öğrenci sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir.

 

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik anaokulları ve ana sınıflarında açılan her şube için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir.” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Bu hükümlere göre: Öğrenci sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak şartıyla ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için bir Okul Öncesi Öğretmeni Norm Kadrosu verilmektedir.

 

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Okul Öncesi Öğretmen Norm Kadrosu" başlıklı 15. maddesindeki hükümlere göre Okul Öncesi Öğretmeni Norm Kadrolarını ve çocuk sayılarına göre oluşacak grup sayılarını örnekleyecek olursak;

 

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Norm Kadro Sayısı

Her Gruba Düşen Öğrenci Sayısı

10'dan - 21'e kadar

1 Norm

10'dan - 21'e kadar 1 grup

21

2 Norm

11+10= 2 grup

22

2 Norm

11+11= 2 grup

23

2 Norm

12+11= 2 grup

24

2 Norm

12+12= 2 grup

25

2 Norm

13+12= 2 grup

26

2 Norm

13+13= 2 grup

27

2 Norm

14+13= 2 grup

28

2 Norm

14+14= 2 grup

29

2 Norm

15+14= 2 grup

30

2 Norm

15+15= 2 grup

31

2 Norm

16+15= 2 grup

32

2 Norm

16+16= 2 grup

33

2 Norm

17+16= 2 grup

34

2 Norm

17+17= 2 grup

35

2 Norm

18+17= 2 grup

36

2 Norm

18+18= 2 grup

37

2 Norm

19+18= 2 grup

38

2 Norm

19+19= 2 grup

39

2 Norm

20+19= 2 grup

40

2 Norm

20+20= 2 grup

41

3 Norm

14+14+13= 3 grup

42

3 Norm

14+14+14= 3 grup

43

3 Norm

15+14+14= 3 grup

44

3 Norm

15+15+14= 3 grup

45

3 Norm

15+15+15= 3 grup

46

3 Norm

16+15+15= 3 grup

47

3 Norm

16+16+15= 3 grup

48

3 Norm

16+16+16= 3 grup

49

3 Norm

17+16+16= 3 grup

50

3 Norm

17+17+16= 3 grup

51

3 Norm

17+17+17= 3 grup

52

3 Norm

18+17+17= 3 grup

53

3 Norm

18+18+17= 3 grup

54

3 Norm

18+18+18= 3 grup

55

3 Norm

19+18+18= 3 grup

56

3 Norm

19+19+18= 3 grup

57

3 Norm

19+19+19= 3 grup

58

3 Norm

20+19+19= 3 grup

59

3 Norm

20+20+19= 3 grup

60

3 Norm

20+20+20= 3 grup

61

4 Norm

16+15+15+15= 4 grup

62

4 Norm

16+16+15+15= 4 grup

63

4 Norm

16+16+16+15= 4 grup

64

4 Norm

16+16+16+16= 4 grup

65

4 Norm

17+16+16+16= 4 grup

66

4 Norm

17+17+16+16= 4 grup

67

4 Norm

17+17+17+16= 4 grup

68

4 Norm

17+17+17+17= 4 grup

69

4 Norm

18+17+17+17= 4 grup

70

4 Norm

18+18+17+17= 4 grup

71

4 Norm

18+18+18+17= 4 grup

72

4 Norm

18+18+18+18= 4 grup

73

4 Norm

19+18+18+18= 4 grup

74

4 Norm

19+19+18+18= 4 grup

75

4 Norm

19+19+19+18= 4 grup

76

4 Norm

19+19+19+19= 4 grup

77

4 Norm

20+19+19+19= 4 grup

78

4 Norm

20+20+19+19= 4 grup

79

4 Norm

20+20+20+19= 4 grup

80

4 Norm

20+20+20+20= 4 grup

81

5 Norm

17+16+16+16+16= 5 grup

Şeklinde tablo ortaya çıkacaktır.

 

Bu nedenle norm kadro güncellemelerinde Okul Öncesi Öğretmenleri Norm Kadrolarının yukarıda belirttiğimiz mevzuat hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​