Sınıf Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların Sınıf Öğretmeni Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 16. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

İlkokullarda Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

İlkokullarda Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 16. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının 06.03.2012 tarihli 1842 sayılı "Okullarımızın Mekan Kullanımı" konulu 2012/14 nolu genelgesindeki amacı dışında kullanılan dersliklerin tespiti ve eğitim - öğretime kazandırılması çalışmaları çerçevesinde İlkokul ve Ortaokullarımızdaki tüm fiziki imkanlar zorlanarak oluşturulacak boş sınıflarımız ve norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerimizin, okullarımızda eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi ve verimliliğe dönüştürülmesi için, 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 16. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir." hükümlerine göre İlkokullarda,  boş sınıf ve norm kadro fazlası öğretmenlerin öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla sınıf oluşturularak norm kadroların buna göre belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bu hükümlere göre; en az 10 öğrenci olmak koşuluyla her sınıf ve şube için bir sınıf öğretmeni norm kadrosu verilmektedir.

 

Burada önemli olan fiziki olarak sınıfın var olması şartıdır. Fiziki olarak herhangi bir sınıf yoksa öğretmen norm kadrosu da verilemez. Örneğin sınıf şartlarına uygun iki sınıfınız var ve 20 öğrenciniz bulunuyorsa 2 sınıf öğretmeni norm kadronuz vardır. Burada fiziki olarak 2 sınıfınız ve 20 öğrenci varsa “Bir sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.” diye iddia edilemez.

 

Madde metni açıkça "Öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir." demektedir. Yok, eğer fiziki olarak bir sınıfınız ve 20 öğrenciniz var ise o zaman sınıf öğretmeni norm kadronuz 1 öğretmendir.

 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullarda Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullarda Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu, Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 16. maddesi 2. fıkrasındaki;

(2) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

a) 10-21 'e kadar 1,

b) 21 ve daha fazlası için 2,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Bu 2. fıkrada belirtilen şartlar birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullar için geçerli olup buradaki şartlar normal ilkokullar için uygulanamaz.

 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan iki ve daha fazla derslikli ilkokullarda Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan iki ve daha fazla derslikli ilkokullarda Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu, Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 16. maddesi 3. fıkrasındaki;

(3) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan iki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

a) 10-21'e kadar 1,

b) 21-41'e kadar 2,

c) 41 ve daha fazlası için 3,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Bu 3. fıkrada belirtilen şartlar birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan iki ve daha fazla derslikli ilkokullar için geçerli olup buradaki şartlar normal ilkokullar için uygulanamaz.

 

Hastanelerde eğitim gören öğrenciler için Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Hastanelerde eğitim gören öğrenciler için Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu, Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 16. maddesi 4. fıkrasındaki;

(4) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimi için, uygun görülen ilkokullara ayrıca 2 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Bu hükümlere göre uygun görülen bir ilkokula Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimi için 2 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilecektir.

 

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerindeki yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimi için uygun görülen ilkokullara Bakanlıkça norm verilecektir.

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​