Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadroları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesindeki; "Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

 

(2) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Peki, Bölge Normu Nasıl Hesaplanmaktadır?

Bölge normu, Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Bu konu hakkında "Norm Kadroda Bölge Normu Nasıl Hesaplanır?" haberimiz için tıklayınız.

 

Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin norm kadroları tespit edilirken "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası (c) bendinin zaman zaman yanlış uygulandığı gözlenmiştir.

 

Bazı okul/kurum yöneticileri ders yükü, 42 saatten fazla 57 saatten az olduğunda yani 42 saatin üstünde olan 15 saatten az olan arta kalan saatlere de norm vermekte olup daha sonra yapılan hata fark edilince de bir sonraki norm kadro çizelgelerinin tespit zamanında düzeltme yoluna gidilmekte, bu arada okul/kuruma ataması yapılan öğretmen olmuş ise okuldaki en düşük hizmet puanına sahip öğretmen norm kadro fazlası durumuna düşmektedir. Bazı okul/kurum yöneticilerinin yapmış olduğu bu hatalar öğretmenleri norm kadro fazlası durumuna düşürmekte, buna binaen de öğretmenler istemeden kurum değiştirmek zorunda kalmaktadır. Bu da gereksiz yazışmalara ve idari davaların açılmasına neden olmaktadır.

 

Ders yükü hesaplanırken Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesindeki hükümler dikkate alınmalıdır.

 

Peki, Norm Kadroda Ders Yükü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Bu konu hakkında "Norm Kadroda Ders Yükü Nedir, Nasıl Hesaplanır?" haberimiz için tıklayınız.

 

Diğer taraftan, ders yükü hesaplanırken Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 6. fıkrasındaki; "(6) Alanlara göre öğretmen norm kadroları, yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri ilgili alanın ders yükünden düşülerek belirlenir." hükümleri de dikkate alınarak okul yöneticilerinin branşı itibariyle gireceği derslerin, ders yükü süresinden düşüldükten sonra kalan ders yükünün mevcut öğretmenlerle ilişkilendirileceği de unutulmamalıdır.

 

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan  4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki “Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 10. maddesi; "(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanır." hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür ve müdür başyardımcıları 1 Ocak 2014 ten itibaren 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar derse girdiklerinden bu durumunda normlar girilirken dikkate alınması gerekmektedir.

 

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan  4. Dönem Toplu Sözleşme metni için tıklayınız.

 

Norm Kadro Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 11. maddesini örneklendirecek olursak;

 

Ders Yükü

Norm Kadro Sayısı

6-30 saat

1 Norm

31-41 saat

2 Norm

57 Saat

3 Norm (42+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

63 Saat

3 Norm

78 Saat

4 Norm (63+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

84 Saat

4 Norm

99 Saat

5 Norm (84+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

105 Saat

5 Norm

120 Saat

6 Norm (105+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

126 Saat

6 Norm

141 Saat

7 Norm (126+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

147 Saat

7 Norm

162 Saat

8 Norm (147+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

168 Saat

8 Norm

183 Saat

9 Norm (168+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

189 Saat

9 Norm

204 Saat

10 Norm (189+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

210 Saat

10 Norm

225 Saat

11 Norm (210+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

231 Saat

11 Norm

246 Saat

12 Norm (231+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

252 Saat

12 Norm

267 Saat

13 Norm (252+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

273 Saat

13 Norm

288 Saat

14 Norm (273+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

294 Saat

14 Norm

309 Saat

15 Norm (294+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

315 Saat

15 Norm

330 Saat

16 Norm (315+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

336 Saat

16 Norm

351 Saat

17 Norm (336+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

357 Saat

17 Norm

372 Saat

18 Norm (357+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

378 Saat

18 Norm

393 Saat

19 Norm (378+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

399 Saat

19 Norm

414 Saat

20 Norm (399+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

420 Saat

20 Norm

435 Saat

21 Norm (420+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

441 Saat

21 Norm

447 Saat

22 Norm (441+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

462 Saat

22 Norm

468 Saat

23 Norm (462+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

483 Saat

23 Norm

489 Saat

24 Norm (483+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

504 Saat

24 Norm

510 Saat

25 Norm (504+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

525 Saat

25 Norm

531 Saat

26 Norm (525+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

537 Saat

26 Norm

552 Saat

27 Norm (537+15 Saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

558 Saat

27 Norm

Şeklinde tablo ortaya çıkacaktır.

 

Bu nedenle norm kadro güncellemelerinde Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrolarının yukarıda belirttiğim mevzuat hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​