ŞUBE MÜDÜRÜNÜN YAYINLANAN ÖDÜL LİSTESİNDE İSMİNİN BULUNMAMASI İŞLEMİNE İLİŞKİN İPTAL KARARI

Ordu’ya bağlı Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan üyemiz, 657 sayılı Kanunun 122. maddesi kapsamında Ordu’da görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı personelinden ödüllendirilmesine uygun görülenlere ilişkin listede ismi yer almadığı için dava açmıştır.

Dava sonucunda Ordu İdare Mahkemesi; komisyonun ilçe milli eğitim müdürü dışındaki diğer üyeleri tarafından, genel olarak tam puan verildiğini, ilçe milli eğitim müdürünün ilçe değerlendirme komisyonu üyesi sıfatıyla vermiş olduğu puanlar ile disiplin amiri sıfatıyla vermiş olduğu puanlar arasında farklılıklar bulunduğunun görüldüğünü, aynı kişinin farklı sıfatlarla vermiş olduğu puanlar arasında farklılığın sebebinin açıklanabilir bir yönünün bulunmadığını, davalı idare tarafından dosyaya sunulan belgelerden, ilçe değerlendirme komisyonunun adil, tarafsız, vicdani, hakkaniyete uygun, somut bilgi ve belgelere dayanan bir değerlendirme yapmadığını ve personellerin ödüllendirilmesiyle amacıyla düzenlenen listenin tarafsız, adil ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde hazırlanmadığını belirtmiştir.

Buna göre Ordu İdare Mahkemesi, Ordu’da görev yapan personelden ödüllendirilmesi uygun görülenlere ilişkin listede davacının isminin yer almamasına ilişkin işlemin iptaline karar vermiştir. 

 

İlgili karar için tıklayınız.