KAMU KURUMLARI, HASTAYA REFAKAT ETME HUSUSUNDA MEMURLARA GEREKEN KOLAYLIĞI GÖSTERMELİDİR

Sendikamıza, devlet memurlarının eş, çocuk, anne ve babasının bulunduğu yerleşim yerindeki bir sağlık hizmet sunucusunda veya yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmet sunucusunda ayaktan veya yatarak tedavi olmaları nedeniyle tedavi süresince memurun refakat etmesi durumunda, memurun kurumlarından izinli sayılıp sayılmayacağı konusunda farklı uygulamalar yapıldığı yönünde bilgiler gelmektedir.

Meri mevzuat incelendiğinde ise memurların eş, çocuk, anne veya babasının tedavisini yaptırmak için refakat ettikleri sürelerde izinli sayılması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda, 2013 yılında Devlet Personel Başkanlığı’nca yayımlanan görüş yazısına istinaden memurlara gereken kolaylık sağlanmakta, refakat süresinde izinli sayılmaktaydı.

Devlet Personel Başkanlığı mezkur görüş yazısını 2016 yılında değiştirerek önceki görüşünün aksine refakat izni verilemeyeceğini ifade ederek memurları mağdur etmiştir. 2016 yılında yayımladığı görüş yazısında 657 sayılı DMK’nın 105. maddesine göre tedavisi uzun süren ağır hastalıklarda memurlara refakat izni verilebileceğini; ancak, kısa süreli memurun bulunduğu yerleşim yerinde veya yerleşim yeri dışında hastaya refakat durumunda bu iznin verilemeyeceğini ifade etmiştir. Bu görüş yazısı memurları mağdur etmiş, mağdur etmekten öte memurun hasta olan yakınların tedavisinin aksamasına sebebiyet verdiği gibi en doğal hak olan yaşam hakkını engellemeye kadar gitmiştir. Bu görüş yazısının kabulü mümkün değildir.

Örneğin, 5 yaşında çocuğu olan bir memur, çocuğunun hasta olması neticesinde çocuğunu doktora götürmek zorundadır. Çocuğunu doktora götürmek zorunda olan memur olan anne veya babasıdır. Bu durumda da hastaya refakat edecek devlet memuru olan anne ve babasına izin verilmemesinin kabulü mümkün değildir. Görüş yazısı hayatın olağan akışına aykırıdır. Mevzuatta bu konuda bir düzenleme yapılmamasının sorumlusu da memurlar değildir.

Devlet Personel Başkanlığı ivedilikle 2016 yılında yayımladığı görüş yazısını kaldırmalı ve hastaya refakat etme konusunda memurlara kolaylık sağlayacak şekilde görüş yazısı yayımlamalıdır.

 

Devlet Personel Başkanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız.