ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ, BRÜT BİR MAAŞ TUTARINDA TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖDENMELİDİR

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği, içinde bulunduğumuz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 1.130 TL olarak ödenecektir. Bu ödeneğin sadece fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmesi, eğitim öğretime katkı sağlayan diğer eğitim çalışanlarına ise ödenmemesi hakkaniyete aykırı olup, çalışma barışını ve iş verimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olan öğretmen dışındaki personellere de çalışma barışının sağlanması ve iş veriminin artırılması bakımından öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, her ne kadar Toplu Sözleşmede bu ödenek miktarı 1.130,00 TL olarak belirlenmiş olsa da günümüz ekonomik şartları dikkate alındığında ve ödenek miktarını belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanlığı makamına ait olduğu dikkate alındığında bu ödeneğin tüm eğitim çalışanlarına brüt bir maaş tutarında ödenmesi uygun olacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıda, yıl içinde eğitim öğretim hayatı için gerekli olan kırtasiye vb. harcamaların karşılanması amacıyla fiilen öğretmenlik yapanlara ödenen bu ödeneğin, miktarının artırılarak brüt bir maaş tutarında tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.