SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNDE Kİ KISITLAMALAR KALDIRILMALI, SÖZLEŞMELİ TÜM ÖĞRETMENLERE ATANMA HAKKI VERİLMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı’nca sözleşmeli öğretmenlere aile birlikteliğine bağlı iller arasında atanma hakkı verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nca sözleşmeli öğretmenlere aile birliğine bağlı atanma hakkının verilmesi kamuoyunda olumlu karşılanmış; ancak, yeterli bulunmamıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlere il içerisinde bu hakkın verilmemesi ile eşi farklı meslekte çalışan sözleşmeli öğretmenlere bu hakkın verilmemesi bu öğretmenler tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Aile birliği mazeretine bağlı atanma hakkının kısıtlanarak verilmesiyle sözleşmeli öğretmenler arasında ayrım yapılmış, eşitlik ilkesi de ihlal edilmiştir. İller arasında aile birliğine bağlı mağduriyetler olduğu gibi il içerisinde de aile birlikteliğine bağlı mağduriyetlerin bulunduğu unutulmamalıdır.  Örneğin, Erzurum il merkezine bağlı bir köyde çalışan sözleşmeli öğretmenin eşinin Erzurum ili Hınıs ilçesinde çalıştığı düşünüldüğünde arada ki yaklaşık 200 km’lik mesafe aile birliğini sağlamaya engel teşkil etmekte, bu öğretmenlerimiz zor şartlar altında çalışarak aile birlikteliğini sağlamaya çalışmaktadır. Sözleşmeli öğretmelere il içerisinde aile birlikteliğine bağlı  yer değiştirme hakkı verilerek bu tür mağduriyetlerinde önlenmesi gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler uyarınca toplumun temeli olan “aile” kavramının devlet organları tarafından korunması, aile birlikteliğinin muhafaza edilmesi ve herkesin aile hayatına saygı gösterilmesi devletin ve devlet kurumlarının asli görevleri arasındadır. Devletin ve devlet kurumlarının bu görevini yerine getirirken her türlü önlemi ve tedbiri alması gerekmektedir.

Bu bağlamda, sözleşmeli olarak görev yapmakta olan öğretmenlerimize;

1-İl içerisinde aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme,

2-Eşi farklı mesleklerde çalışan sözleşmeli öğretmenlere de il içi ve iller arasında aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme,

hakkının ivedilikle verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.