GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ İÇİN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU`NA BAŞVURDUK

Sendikamıza, Milli Eğitim Bakanlığı veya valiliklerce düzenlenen gezi, hizmet içi eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetlerde görevlendirilen öğretmenlere görevlendirildikleri tarihlere denk gelen ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerine ek ders ücreti ödenmediği yönünde bilgiler gelmiştir. Ek ders ücretlerinin ise bu görevlerin fiilen yapılmaması nedeniyle ödenmediği belirtilmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak ek ders ücretlerinin ödenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yazılı talepte bulunduk. Bakanlık ise talebimizi cevap vermeyerek zımnen reddetmiştir. Talebimizin reddi üzerine de sorunun çözümü için Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat ettik.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapmış olduğumuz müracaatımızda;

1-Milli Eğitim Bakanlığı’nın Dilekçe Kanunu ve İyi Yönetişim İlkeleri gereği kendilerine yazılan yazılara zamanında cevap vermesi gerektiği yönünde tavsiye kararı alınması,

2-Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı veya valiliklerce düzenlenen gezi, hizmet içi eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetlerde görevlendirilmeleri durumunda;

a)Görevlendirildikleri tarihlere denk gelen ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerine ek ders ücreti ödenmesi,

b)Ek ders ücreti ödemeleriyle ilgili olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için tavsiyede bulunulmasına karar verilmesini talep ettik.

 

Başvuru dilekçemiz için tıklayınız.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERİN ÜZERLERİNDE BULUNAN TÜM EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR