ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN ENGELLİ PERSONELLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILMALIDIR

Sendikamıza üniversitelerde görev yapan engelli personellerin çalışma şartlarının kolaylaştırılmadığı, çalışma ortamlarının engel durumlarına göre düzenlenmediği yönünde zaman zaman şikâyetler gelmektedir.  Engelli personellere  yapılan bu tür davranışların ise kabulü mümkün değildir.

Yaşayan her insanın bir engelli adayı olduğu günümüzde engelli personellerin çalışma ortamlarının engel durumuna göre düzenlenmesi, iş yerine geliş ve gidişlerde gereken kolaylığın sağlanması, görev verilirken engel durumunun dikkate alınarak gerçekleştirebileceği türden görevlerin verilmesi gerektiği hem yasal açıdan hem de insanlık açısından bir zorunluluktur. Halen yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre engelli personellere gereken her türlü kolaylık sağlanmalı, çalışma şartları kolaylaştırılmalıdır.

Türk Eğitim-Sen olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na  yazı yazarak yasal mevzuat uyarınca, engelli personellerin çalışma şartlarının kolaylaştırılması konusunda valiliklerin uyarılmasını istedik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.