EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ KADROLARDA GÖREV YAPAN MEMURLAR, KURUM İÇİ GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEMEZ

Sendikamıza, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan kadrolarda görev yapan memurların özellikle kurum içi geçici görevlendirmelerinin yapılarak başka kurumlarda görevlendirildiği yönünde bilgiler gelmektedir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 375 Sayılı KHK’da kurumlar arası geçici süreli görevlendirme yapılabileceğini dair mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümlere göre 657 sayılı Kanun uyarınca memurlar kurumlar arası 6 ay süreyle, 375 sayılı KHK’ya göre kurumlar arası  1 yıl süreyle geçici olarak görevlendirilebilecektir. Bu hükümler dışında geçici görevlendirmelerle ilgili olarak meri mevzuatımızda hüküm bulunmamaktadır.

Kurum içi geçici görevlendirmelerle ilgili ise halen yürürlükte bulunan mevzuatımızda hiçbir hüküm bulunmamaktadır. 657 Sayılı kanunda kurum içi geçici görevlendirmelerle ilgili düzenlenen mevzuat hükmü 2011 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle de mevzuatta bir hüküm bulunmadığından kurum içi geçici görevlendirmeler yapılamayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda ise memurların kurum içi geçici görevlendirmelerinin ise bazen isteğe bağlı bazen de istek dışı resen yapıldığı yönünde sendikamıza bilgiler gelmektedir. Bu şekilde yapılan geçici görevlendirmelerin ise hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle de yapılan görevlendirmeler mevzuata aykırıdır.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul/kurumlarda eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapan memurların kurum içi geçici görevlendirmeleri yapılamayacağından Valiliklerin bu konuda uyarılmasını istedik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.