NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM YANLIŞ ÇALIŞMAKTADIR

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadroları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesindeki; " (1)Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(2) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dâhil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 11. maddesi 1. fıkrasını örneklendirecek olursak;

Ders Yükü

 Norm Kadro Sayısı    

6-30 saat

 1 Norm

31-41 saat       

 2 Norm

Verilmektedir. Yani okuldaki ders yükü ara saatlerdeki ders yükleri de dahil olmak üzere, 6 saatte olsa 1 norm, 30 saatte olsa 1 norm verilmektedir. Ders yükü 31 saatte olsa 2 norm, 41 saatte olsa 2 norm verilmektedir. 42 saatin üzerindeki her 21 saate ise yine bir norm verilmekte ve artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde de ilave 1 norm daha verilmektedir.

42 saatten sonraki ders yükleri  21'er saatlik paketler haline getirilmekte her 21 saate 1 norm verilmektedir. Bu oluşturulan yeni norm, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilmekte bu norma da bölge normu denilmektedir. Yönetmeliğe göre yazılımın yaptığı bu işlemin 42 saatin altındaki ders yüklerine uygulanmaması gerekmektedir. İşte sorunda burada çıkmakta; Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrolarında Norm Kadro Modülü Yazılımı 42 saatin altındaki ders yüklerine de uygulanmaktadır. Örneğin Norm Kadro Modülü Yazılımı 35 saat ders yüküne 2. normu vermemektedir. Eğer 35 saat ders yüküne norm verilen bir okul varsa o bölge normundan gelmektedir.

 

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrolarında Norm Kadro Modülü Yazılımı Nasıl Çalışmaktadır?

Elde ettiğimiz aşağıdaki belgelere göre şunu söyleyebiliyoruz ki; Norm kadro modülündeki yazılım Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda;  42 saatin üstündeki ders yüklerinde her 21 saate bölge normunu çalıştırarak norm vermesi gerekirken, 42 saatin altındaki ders yüklerinde çalışarak, norm kadro vermesi gereken ara saatlerdeki ders yüklerine norm verilmesine engel olmaktadır.

Örnek 1;

İşte Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosundaki Norm Kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığına dair 1. örneğimiz;

1-Çarşamba ilçesi 1 Nolu Eğitim Bölgesi Bulutoğlu AL Norm Çizelgesi (Çizelge için tıklayınız)

Yukarıda Çarşamba ilçesi 1 Nolu Eğitim bölgesindeki Bulutoğlu Anadolu Lisesinin Norm Kadro Tespit Çizelgesi görülmektedir.

Yönetmeliğin 18. maddesine göre 42 saatin üzerindeki artık normlarda çalışması gereken norm kadro modülündeki yazılım 42 saatin altındaki ders yüklerinde de çalışarak norm vermesi gereken ders yüklerinin normlarını başka okullara kaydırmıştır.

Norm Kadro Tespit Çizelgesi incelerseniz 32 saatten yüksek 42 saatten aşağıdaki ders yüklerine 2 norm verildiği görülmekte iken, Norm Kadro Tespit Çizelgesindeki;

Almanca dersine baktığımızda 34 saat ders yüküne 2 norm verilmesi gerekirken 1 norm verildiği görülmektedir.

Kimya/Kimya Teknolojisi dersine baktığımızda 38 saat ders yüküne 2 norm verilmesi gerekirken 1 norm verildiği görülmektedir.

Örnek 2;

İşte Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosundaki Norm Kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığına dair 2. örneğimiz;

2-Çarşamba ilçesi 1 Nolu Eğitim Bölgesi Yeşilırmak AİHL Norm Çizelgesi (Çizelge için tıklayınız)

Yukarıda Çarşamba ilçesi 1 Nolu Eğitim bölgesindeki Yeşilırmak Anadolu Lisesinin Norm Kadro Tespit Çizelgesi görülmektedir.

Norm Kadro Tespit Çizelgesi incelerseniz yazılım 1. örneğimizde vermediği normları bu okula vermiştir. Norm Kadro Tespit Çizelgesi incelerseniz 32 saatten yüksek 42 saatten aşağıdaki ders yüklerine bölge normundan 2 norm verildiği görülmektedir.

Atölye ve laboratuvar Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Atölye ve laboratuvar Öğretmeni norm kadroları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesindeki; “(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;

a) 15-41'e kadar 1,

b) 41-81'e kadar2,

c) 81-121'e kadar 3,

ç) 121-161'ekadar 4,

d) 161-201'e kadar 5,

e) Toplam ders yükünün 201'den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için 1, atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde, ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(2) Özel eğitim kurumları ile proje okulları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 15 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesini örneklendirecek olursak;

Ders Yükü

 Norm Kadro Sayısı   

15 - 40 saat

 1 Norm

41 - 80 saat

 2 Norm

81 - 120 saat

 3 Norm

121 - 160 saat

 4 Norm

161 - 200 saat

 5 Norm

 

Verilmektedir. Yani okuldaki ders yükü ara saatlerdeki ders yükleri de dahil olmak üzere, 15 saatte olsa 1 norm, 40 saatte olsa 1 norm verilmektedir. Ders yükü 41 saatte olsa 2 norm, 80 saatte olsa 2 norm verilmektedir. Ders yükü 81 saatte olsa 3 norm, 120 saatte olsa 3 norm verilmektedir. Ders yükü 121 saatte olsa 4 norm, 160 saatte olsa 4 norm verilmektedir.  Ders yükü 161 saatte olsa 5 norm, 200 saatte olsa 5 norm verilmektedir.

200 saatin üzerindeki her 40 saate ise yine bir norm verilmekte ve artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde de ilave 1 norm daha verilmektedir.

200 saatten sonraki ders yükleri  40'ar saatlik paketler haline getirilmekte her 40 saate 1 norm verilmektedir. Bu oluşturulan yeni norm, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan, 15 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilmekte bu norma da bölge normu denilmektedir. Yönetmeliğe göre yazılımın yaptığı bu işlemin 200 saatin altındaki ders yüklerine uygulanmaması gerekmektedir. İşte sorunda burada çıkmakta; Atölye ve laboratuvar Öğretmeni Norm Kadrolarında Norm Kadro Modülü Yazılımı 200 saatin altındaki ders yüklerine de uygulanmaktadır. Örneğin Norm Kadro Modülü Yazılımı 45 saat ders yüküne 2. normu vermemektedir.

 

Atölye ve laboratuvar Öğretmeni Norm Kadrolarında Norm Kadro Modülü Yazılımı Nasıl Çalışmaktadır?

Elde ettiğimiz aşağıdaki belgelere göre şunu söyleyebiliyoruz ki; Norm kadro modülündeki yazılım Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrosunda;  200 saatin üstündeki ders yüklerinde her 40 saate bölge normunu çalıştırarak norm vermesi gerekirken, 200 saatin altındaki ders yüklerinde çalışarak, norm kadro vermesi gereken ara saatlerdeki ders yüklerine norm verilmesine engel olmaktadır.

Örnek 3;

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrosundaki Norm Kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığına dair 3. örneğimiz;

3- Sarıyer ilçesi 1 Nolu Eğitim Bölgesi Cevat Koçak MATL Norm Çizelgesi (Çizelge için tıklayınız)

Yukarıda Sarıyer ilçesi 1 Nolu Eğitim bölgesindeki Cevat Koçak Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinin Norm Kadro Tespit Çizelgesi görülmektedir.

Yönetmeliğin 19. maddesine göre 200 saatin üzerindeki artık normlarda çalışması gereken norm kadro modülündeki yazılım 200 saatin altındaki ders yüklerinde de çalışarak norm vermesi gereken ders yüklerinin normlarını başka okullara kaydırmıştır.

Norm Kadro Tespit Çizelgesindeki;

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri dersine baktığımızda 108 saat ders yüküne 3 norm verilmesi gerekirken 2 norm verildiği görülmektedir.

Örnek 4;

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrosundaki Norm Kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığına dair 4. örneğimiz;

4- Sarıyer ilçesi 1 Nolu Eğitim Bölgesi Vehbi Koç MATL Norm Kadro Tespit Çizelgesi (Çizelge için tıklayınız)

Yukarıda Sarıyer ilçesi 1 Nolu Eğitim bölgesindeki Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinin Norm Kadro Tespit Çizelgesi görülmektedir.

Norm Kadro Tespit Çizelgesi incelerseniz yazılım 3. örneğimizde vermediği normları bu okula vermiştir. Çünkü 201 saatten aşağıdaki ders yüklerine bölge normundan normların verildiği görülmektedir.

Yukarıda yer verdiğimiz örnekler ve yönetmelik hükümlerindeki ders yükleri istisnai durum sayılarak Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosunda 42 saate kadar olan ders yüküne ve Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosunda 200 saate kadar olan ders yüküne de bölge normunun uygulanmaması gerekmektedir. Bakanlığın bu konuda acilen düzenleme yapması gerekmektedir.

 

Norm Kadro Modülünün Yanlış Çalıştığına Dair Bakanlığa Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız.