2. MAARİF KONGRESİNE KATILIM İÇİN 20 MAYIS SON GÜN

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında devlet ve millet olarak hedeflerimize ulaşabilmenin yolunun insan kaynağımızı doğru yönlendirmek ve eğitmekten geçtiği hepimizin malumudur.

Türk Eğitim Sen olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı olan 2023’e bir hazırlık yapmak; yol haritası önermek amacıyla 13-18 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi’ni toplayacağımızı duyurmuştuk. 2. Maarif Kongresi ile ilgili süreç ilan edilen takvim doğrultusunda devam etmektedir.

2. Maarif Kongresi ile ilgili tüm bilgilere www.maarifkongresi.com adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu adresten ilgi duyanlar; bildiri gönderilebilir, sergi katılımı konusunda kayıt oluşturulabilir, kongre ile ilgili bütün süreçleri takip edebilirler.

Türk eğitim sistemi, kültürü, tarihi üzerine eserler hazırlayan araştırmacı, akademisyen ve mütefekkirleri; 2. Maarif Kongresi’ne katılmaya, destek olmaya davet ediyoruz.

Kongreye bilimsel çalışmaları ile katılmak isteyenlerin 20 Mayıs 2021 tarihine kadar bildiri özetlerini https://maarifkongresi.com/v1/bildiri-gonderme/ adresi üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.