HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR DA NÖBET ÜCRETİ ALMALIDIR

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan 6. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin yetkililerin dikkatini çekeceğimiz bir diğer önemli talebimiz ise halk eğitim merkezlerinde çalışan meslektaşlarımıza da nöbet ücreti verilmesidir.

Bilindiği gibi Halk Eğitim Merkezlerinde fiilen nöbet tutulmasına karşın, Toplu Sözleşmede halk eğitim merkezleri kapsam dışında tutulduğundan fiilen yerine getirilen nöbet görevine karşın ek ders ücreti ödenmemektedir. Sorumlu sendikacılık anlayışıyla daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazı ile halk eğitim merkezlerinde görev  yapan müdür yardımcısı ve öğretmenlere yerine getirdikleri nöbet hizmetine karşılık nöbet ücretlerinin ödenmesini talep ederek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettik.  Türk Eğitim Sen olarak da haklı talebimizin kabulü için mücadelemizi sürdürmekte ve konuyu toplu sözleşme masasına da taşıyarak çözümü için gerekli girişimlerde bulunmaktayız.

Öte yandan dünyayı kasıp kavuran salgın döneminde Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri çalışanları canhıraş mücadele ile milyonlarca maske üretimi yaparak, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerimiz başta olmak üzere kamu çalışanlarının ihtiyacını karşılayarak yüz akımız olmuştur.  Bu vesileyle Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.

 

- Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan, nöbet görevini fiilen yerine getiren müdür yardımcısı ve öğretmenlere, bu görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenmeli ve bu hususta yönetmelikte düzenleme yapılmalıdır.

- Halk Eğitim Merkezlerinde öğretmenlerin branşlarında girebilecekleri dersler net olarak belirlenmelidir. Kadrolu usta öğreticilere ek ders ücreti ödenmeli, izinlerini kullanmaları sağlanmalı, tayin ve atamalarındaki problemler giderilmelidir.                                                                                               

- Halk eğitim kurslarında kurs yerlerinin masraflarının kursiyerler tarafından karşılanması sıkıntılara sebep olduğundan, bu kursların masrafları ilgili Bakanlıkça karşılanmalıdır.

 

Toplu Sözleşmeye ilişkin genel taleplerimiz için tıklayınız.