BU BİR HAK GASPIDIR

          Cumhuriyet Halk Partisi kimlerin ya da hangi kuruluşların aklına uyarak müracaat ettiyse 2006 yılında uygulamaya geçilen sendikalı personele ödenen Beş liralık Sendika Ödentisinin iptali için dava açmıştı. Kamu çalışanlarının örgütlü mücadelesinin yegane adresi olan sendikalar için maddi olarak çok küçük fakat sendikacılık adına büyük bir kazançtı bu ödenti. Çünkü sendikalı çalışanlar, bu uygulamayla uzun bir mücadelenin sonunda ayrıcalıklı bir ekonomik kazanç elde etmişlerdi. Bir şeyler değişmişti. Surda bir gedik açılmıştı. İş, süreç içinde bu gediği büyütmeye kalmıştı. Türkiye Kamu- Sen bunu yapmaya da başlamıştı. Sendikamız 2008 yılı Toplu Görüşmelerinde bu ödentinin istismar edilen ve kafaları karıştıran adını Toplu Görüşme Primi’ne, değerini de on liraya çıkarmayı başardı.

Anayasa Mahkemesi sonunda CHP’nin talebini karara bağladı ve gerekçeli kararını da yayınladı. Yargının Sendika Ödentisi ve beş lira için vermiş olduğu kararına göre Maliye Bakanlığı Toplu Görüşme Primi ve on liralık uygulamayı durdurdu. Konfederasyonumuz yöneticileri, konuyla ilgili itirazlarını yaparak gerekli müdahale ve görüşmelerini yapıyor. Kamu çalışanları lehine bir gelişme olacaksa bunu başaracak tek kuruluş yine Türkiye Kamu – Sen’den başkası olmayacaktır.

 

Ancak bu günlerde bir kaşık suda fırtına koparılıyor. Yargının vermiş olduğu bu karar üzerinden sendikalar yıpratılmaya çalışılıyor.

 

Sahi, sizce suçlu kim? 

Böyle bir hakkı alıp üç yıldır kamu çalışanlarına ek bir gelir sağlayan Türkiye Kamu – Sen’mi?

            Ne olduğunu anlamadan yargıya götürüp uygulamayı iptal ettiren ana muhalefet partisi CHP mi?

Yoksa telafisi için bu güne kadar somut bir adım atmayan hükümet mi?

Evet; Toplu Görüşme Primi büyük bir kazanım. Ancak tek kazanımımız değil.

            Bu sebeple Türk Eğitim- Sen’e üye olduğunuzda neler kazandığınızı, sizin için Türk Eğitim-Sen’in yaptıklarının bir kısmını özetlemek de fayda var.

 

v     Primleri Türk Eğitim- Sen tarafından yatırılan ferdi kaza sigortasıyla yedi yıldır sigortalandığınızı,

v     Haksızlığa uğradığınızda veya bir iftira ile karşı karşıya kaldığınızda size danışmanlık yapabilecek, davalarınıza bakabilecek, ücreti sendika tarafından karşılanan avukatınız olduğunu,

v     Yüksek Disiplin Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nda sizin hakkınızı savunacak Türk Eğitim- Sen temsilcisinin bulundurulmasının zorunlu olduğunu,

v     Katıldığımız Kurum İdari Kurul’u toplantılarında sorunlarınızın gündeme getirilip, çözüm önerileri sunduğumuzu,

v     Türkiye’nin her yerinde sadece Türk Eğitim- Sen kimlik kartınızı göstererek veya üye numaranızı vererek indirimli ürün veya hizmet satın alabileceğinizi,

v     Ankara’ya siz veya bir yakınınız geldiğinde konaklayabileceğiniz, eviniz kadar sıcak ve güvenli bir misafirhane imkânına sahip olduğunuzu

v     Şubelerimizde oluşturulan kan bankaları olduğunu;  Türkiye’nin neresinde olursanız olun ihtiyaç duyduğunuzda kan temini edebileceğinizi,

v     Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’e bağlı hizmet kollarında görev yapan sendikalarımızın faaliyet alanındaki iş kollarında size her zaman yardıma hazır dörtyüzbin kişiye yakın bir ailenin mensubu olduğunuzu,

v     Edirne’den Kars’a aynı hizmet kolunda yüzaltmışbin kişilik Türk Eğitim-Sen ailesinin ferdi olduğunuzu,

 

v     Üyesine saygı duyan her sendikanın ve sivil toplum örgütünün uygulaması gereken ; TSE tarafından verilen, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi tek sendika olan Türk Eğitim-Sen’e üye  olduğunuzu,

v     Olaylara ve konulara ülkemizin her bölgesinde aynı sözü söyleyen “Türkiye’nin Sendikası”na destek ve gönül verdiğinizi,

v     İlk Hizmetliler Kurultayı’nı düzenleyen,

İlk Üniversite Kurultayı’nı düzenleyen ,

İlk 4-C li Çalışanlar Kurultayı’nı düzenleyen,

İki defa Kadın Kurultayı düzenleyen sendikaya üye olduğunuzu biliyormusunuz?

Yukarıdaki ayrıcalıkların ve nasıl bir sendikaya destek verdiğinizin fakındamısınız?

Ve bu ayrıcalıkları 10 liraya alabilirmisiniz?

 

            CHP kamu çalışanlarını mağdur edebileceğini görmemiş olabilir. Hükümet tepkileri CHP’ye yöneltmek için yeni bir düzenleme yapmakta ağırdan alabilir. Ama bu oyunu ancak ve ancak kamu çalışanları sendikalarına sahip çıkarak bozabilir.

 

            Biliyoruz ki;

          “Birlik olmak başlangıçtır.

            Birliği sürdürmek gelişmedir.

            Birlikte çalışmak BAŞARIDIR.”

Gün, gasp edilen haklarımızı almak için birlikte mücadele etme günüdür.

Haydi mücadeleye!!!