ŞEFLERİN EK DERS VE EK ÖDEME MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DİLEKÇE KAMPANYASI EYLEMİ

            Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerde görev yapan şeflerin haftada sadece 15 saat ek ders ücreti almaları,  ek ödemenden yararlanamamaları ve özel hizmet tazminatının aynı işi yapan diğer kamu görevlilerine oranla düşük olması, ek gösterge tavanına ilişkin düzenlemeler sebebiyle, emeklilik halinde öğrenim düzeyleri açısından adaletsizlikler yaşanması sebeplerinden ötürü şeflerin seslerini bakanlığa duyurabilmeleri için Türk Eğitim-Sen olarak dilekçe kampanyası başlatılmıştır. Bu sıkıntıları yaşayan tüm şeflerin aşağıdaki dilekçe örneğini çalıştıkları kuruma vererek başvuruda bulunması, ayrıca aşağıdaki linklere gönderilmesi sesimizin Bakanlıkça duyurulmasını sağlayacaktır.

 


Şeflerin Sorunları İle İlgili Dilekçe İçin Tıklayınız 

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı