ANKARA ŞUBELERİ SİYASİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNİ ZİYARET ETTİ

         Değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname ile ekinde yer alan ek ödeme cetvellerinde, “ eşit işe eşit ücret ” adı altında kamu personeline ödenecek ek ödeme oranları belirlenmiştir. KHK   03.05.2011  tarih ve 27927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Bakanlar Kuruluna  altı ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermiştir.

         Bu yetkiye dayalı olarak, 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK ile Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının düzenlenmesi amacıyla “ eşit işe eşit ücret “ ilkesi doğrultusunda iyileştirme yoluna gidilirken, başta akademisyenler ve öğretmenler olmak üzere bir çok meslek gurubu göz ardı edilerek haksızlığa uğradılar. İyileştirme  yapıldığı belirtilen meslek gurupları arasında da unvan, kadro, derece, merkez-taşra ayrıntıları getirilerek ve her kademeye ayrı puanlamalar verilerek uygulamada mağduriyetlerin oluşmasına sebep oldular.

         666 sayılı KHK’den sonra, 1.400.000 kamu personelinin aldığı ek ödeme oranında herhangi bir artış meydana gelmemiştir. 2011 yılında en yüksek devlet memuru ile en düşüş devlet memuru arasındaki ücret oranı  4,2kat iken, 666 sayılı KHK ile birlikte bu fark 5,8 kata çıkmıştır. Kararnamenin amacı, “eşit işe eşit ücret” ilkesi doğrultusunda, kamu personeline yapılan ek ödeme oranlarında iyileştirme yoluna gidilmesidir. Ancak, “eşit işe eşit ücret” iddiasıyla getirilen düzenlemeler, tam tersi sonuçlara yol açmış ve haksızlıklara sebep olmuştur. Örnekleyecek olur isek; düzenleme ile Kamuda görev yapan üst düzey yöneticilerin ücretlerinde ortalama 760 TL. artış olur iken, hizmetli kadrosunda çalışana 43 TL. , memur kadrosunda çalışana 200 TL. , hemşire kadrosunda çalışana 110 TL. , teknisyen  kadrosunda çalışana  18.5 TL. artış gelmiş,  öğretmen ve akademisyenlerin ücretlerinde ise artış yapılmamıştır.  Aşağıda yer alan tabloda bu durum daha açık ve net biçimde gözler önüne serilmektedir:  

 

Unvanı ve derecesi

 

 

 

652 sayılı KHK’ya göre ek ödeme oranları %

 

Karşılığı olan ödeme tutarı (TL)

 

Mevcut Net Maaşlar (TL)

 

666 sayılı KHK ile getirilen ek ödeme oranları %

 

Karşılığı olan ödeme miktarı (TL)

 

Ek ödeme farkı (TL)

 

Ek ödeme ile birlikte ele geçen net maaş tutarı (TL)

 

Müsteşar ¼

 

%76

 

465.4

 

5370

 

%200

 

1224.7

 

759.30

 

6129.30

 

Genel Müdür ¼

 

%72

 

440.9

 

4917

 

%195

 

1194.1

 

753.20

 

5670.20

 

Şube Müdürü ¼

 

%114

 

698.10

 

2553

 

%170

 

1041.0

 

342.90

 

2895.90

 

Memur 3/3

 

%65

 

398

 

1605

 

%100

 

612.0

 

214.00

 

1819.00

 

Mühendis ¼

 

%96

 

587.9

 

2628

 

%150

 

918.6

 

330.70

 

2958.70

 

Teknisyen 11/1

 

%82

 

502.1

 

1766

 

%85

 

520.5

 

18.40

 

1784.40

 

Hemşire 11/2

 

%72

 

440.9

 

1766

 

%90

 

551.1

 

110.20

 

1876.20

 

Polis Memuru 8/1

 

%75

 

459.3

 

2363

 

%75

 

459.3

 

0

 

2363.00

 

Vaiz ¼

 

%66

 

404.1

 

2228

 

%66

 

404.1

 

0

 

2228.00

 

Din Görevlisi 3/1

 

%65

 

398

 

1896

 

%65

 

398

 

0

 

1896.00

 

Öğretmen ¼

 

%65

 

398

 

1674

 

%65

 

398

 

0

 

1807.00

 

Öğretmen 9/3

 

%65

 

398

 

1411

 

%65

 

398

 

0

 

1584.00

 

Profesör ¼

 

%65

 

385.8

 

3735.14

 

%63

 

385.8

 

0

 

3735.14

 

Doç. Dr. 2/1

 

%57

 

416.4

 

2468.28

 

%57

 

416.4

 

0

 

2468.28

 

Yrd. Doç. Dr. 3/1

 

%67

 

410.3

 

2343.90

 

%67

 

410.3

 

0

 

2343.90

Öğretim Görevlisi  3/1

 

%66

 

404.1

 

1913.87

 

%66

 

404.1

 

0

 

1913.87

Araştırma Görevlisi(Doktora)

 

%77

 

471.5

 

1936.99

 

%77

 

471

 

0

 

1936.99

Akademik Uzman

6/1

 

%66

 

404.1

 

1832.34

 

%66

 

404.1

 

0

 

1832.34

  

         Konunun çözümü ancak yeni yapılacak kanuni düzenlemelerle mümkündür. TBMM çatısı altında bu doğrultuda çalışmalar başlatan Türk Eğitim-Sen Ankara şube başkanları; Ali Yazıcı, Şakir Kaptan Karslı, Ertekin Engin, Ahmet Akkoca, Sevgi Yalav ve Veli Keskin’ den oluşan heyet  AKP - CHP -  MHP  Gurup başkanlıklarından bilgilendirme dosyası sunmak ve hazırlanan çözüm önerilerinin hayata geçmesi için,  görüşmeler yapmak üzere randevu istedi. Gurup başkanlıklarından,  AKP Mustafa ELİTAŞ, MHP Oktay VURAL  ile 30.11.2011- ÇARŞAMBA saat  13.30  ile 14.oo e randevu verirken, CHP kongre süreçlerini ve yoğunluklarını bahane göstererek randevu veremedi.

         30.11.2011 tarihinde Türk Eğitim - Sen Genel Merkez yöneticileri, Ankara şubelerinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok az sayıda üyenin katılımıyla T.C. Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapıldı, akabinde bodro yakma eylemi gerçekleştirildi. Şube başkanları, grup başkanları ile görüşmelerini yapmak üzere TBMM'ine geçtiler.

 

        

         MHP Grup Başkan vekili sayın Oktay VURAL; heyetimizce yapılan bilgilendirmeyi dinleyip, sunulan dosyayı aldıktan sonra, konunun önemine dikkat çekerek, bütçe görüşmeleri sırasında konuyu gündeme getireceklerini ve çözümün takipçisi olacaklarını belirtti. Heyetimizce teşekkür edilerek görüşme son buldu.

               

 

        

         AKP Gurup Başkan vekili sayın Mustafa ELİTAŞ; heyetimizi dinleyip , bilgilendirme dosyasını aldıktan sonra, konuda bir yanlışlık olmadığını, öğretim elemanlarının ve öğretmenlerin kamuda başka kurumlarda emsallerinin olmadığı için 652 ve 666 sayılı KHK ‘ler deki düzenlemelere dahil edilmediklerini belirtti.

         Heyetimiz de; görev ve kadro itibarıyla eğitimcilerin kamuda üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların dışında başka kurumlarda emsallerinin olamayacağını, fakat  emeklerinin ürünü olan meyvelerinin her meslek gurubunda kamuda yer aldığını, mezun ettikleri öğrencilerden, unvan, kadro ve derece olarak daha üstte olmalarına rağmen, ciddi oranlarda düşük ücretlerle hizmet ettiklerini, kamudaki en düşük ücretlere mahkum edildiklerini belirterek, fazla değil herkese yapılan oranlarda iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguladı.

         Sayın ELİTAŞ; kamuda 3.5 milyon çalışan olduğunu, bu rakamın çok fazla olduğunu en az yarısının çıkartılması gerektiğini belirtti. Partilerinin  bütçe çalışmalarının tamamlandığını, yeni eklemeler yapılamayacağını, ancak ücretleri düşürme yetkilerinin olduğunu belirterek, kardeşim; doçent 2400 TL. , öğretmen 1800 TL. alıyor muş,  ne iş yapıyorlar?  Daha ne verelim?  Git  git  gel. Beğenmeyen başka iş yapsın .

         Demesinin üzerine , görüşmedeki ortam  gerildi.

         Heyetimiz; sayın başkan, eğitimcilerin neler yaptığı toplumda gayet iyi bilinmektedir. Ayrıca almış oldukları unvanlar kişisel emeklerinin ve başarılarının sonucu elde ettikleri uluslar arası geçerliliği olan akademik unvanlardır. Yeni açılan üniversitelerle birlikte tüm yetkililer acilen 100.000 akademisyen açığından ve ihtiyacından bahsederken, böyle bir sözü nasıl söylersiniz ? Diğer kamu kurumlarında uzmanlar 3000-5000 TL. arası ücretler alırken eğitim kurumlarında emsal kadrolarda bulunan uzmanlar 1800TL. , Doçentler 2400 TL. , öğretmenler 1400-1700 TL. ücret almaktadır.Durum çalışma huzurunu bozduğu gibi Kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Ülkemizin yönetim kadroları olarak sizleri rahatsız etmediği açık . Sizin şahsi görüşleriniz olduğuna inanıyoruz.  Maddi konuların, bilimsel çalışmaların ötesinde, eğitimde kullandığımız metodların herkes üzerinde aynı başarıyı göstermediği ortada. Tekrar gözden geçireceğiz !

            Sayın ELİTAŞ;  istek ve önerilerimizi partilerinin yetkili organlarına taşıyacağını belirterek, bir çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını belirtti.

         Heyetimizde,  görüşmenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak ayrıldı.

         Sonuç olarak; yapmış olduğumuz ziyaretler, kamu oyu oluşturmaya ve bilgilendirmeler yaparak çözüm için girişimlerin başlamasını sağlamaya yöneliktir. Görüşmelerden edindiğimiz intiba, KHK ‘ yi hazırlayanların uygulamada ne gibi sıkıntıların oluşacağından pek de haberlerinin olmadığı ve yeterince hazırlıklı olmadıkları yönünde. Yaptığımız işlerin doğru olduğu inancıyla 05.12.2011 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi ELVAN, TBMM Milli Eğitim Komisyon Başkanı sayın Nabi AVCI ile 08.12.2011 tarihinde randevularımız doğrultusunda görüşmelerimiz devam edecektir. Çalışmaların beklentileri karşılayacak sonuçlara vesile olması temennisiyle.