17. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI BAŞLADI

Şura Başkan Vekilleri ve Raportörlerinin seçiminin ardından, komisyon çalışmaları Başkent Öğretmenevi’nde saat 14:00’da başladı. Bilhassa “ Türk Milli Eğitim Sisteminde Kademeler Arası Geçişler,Yönlendirme ve Sınav Sistemi” konusunun tartışılacağı komisyonda, toplantı yerinin hazırlanmamış olması tepkilere yol açtı.Ses düzeninin yetersiz ve mikrofonların bozuk olması igililerin görevlerini yapmadığı yorumlarına yol açtı. İlk gün toplantılarında, konuşmacılar genel değerlendirme yaptılar. Genel değerlendirme konuşmaları,  mesleki teknik eğitimde ÖSS sisteminden kaynaklanan sıkıntılar üzerinde yoğunlaştı, benzeri tartışmalar “Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sisitemi” konusundaki komisyonlarda da yaşandı. Bundan sonraki günlerde konu başlıkları ile ilgili daha somut ve detay değerlendirmeler yapılacak ve teklifler değerlendirilecek.
Türk Eğitim Sen olarak 17. Milli Eğitim Şurası’nın hayırlı olmasını diliyoruz.