MEB’DEN YÖNETİCİ ATAMA İLE İLGİLİ YENİ GENELGE

2007/75 nolu Genelgeye göre, yöneticilerin görevden alınması sebebiyle eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi için valiliklerin gerekli tedbirleri alması isteniyor.


Yazı dikkatlice incelendiğinde, valilikler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin neler olduğu net değil. Mahkeme kararı tüm yönetici atamalarını iptal ederken, Bakanlığın hazırladığı genelgede tam olarak ne yapılacağının anlaşılmaz olması, ikinci büyük sıkıntıyı ortaya çıkaracaktır. Bu sıkıntı; her il valiliğinin bu genelgeyi farklı uygulayacağı ve yeni hukuki problemler yaşanacağıdır.


Bu sebeplerle, Danıştay kararını farklı şekilde uygulayacak bir çok il milli eğitim müdürünün çok ciddi hukuki problemlerle karşı karşıya kalacağı çok açıktır. Bakanlığın genelgesinde yazdığı üzere, mahkeme kararının uygulanmasını ağrısız, sancısız atlatmak mümkün değildir. Binlerce yöneticinin görevlerinin iptal edilmesi, geriye dönük zincirleme bir değişiklik silsilesini ister istemez beraberinde getirecektir.


Bütün bu olumsuzluklara rağmen, yapılan bu büyük hatanın, başta Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK olamak üzere, Hükümet’e, tüm üst düzey yetkililere ders olmasını diliyoruz. Görevden alınacak olanlar da, hak ettiği halde atanmayanlar da bu ülkenin insanlarıdır. Bu insanları üzmeye, kırmaya, küçük düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Türk Eğitim Sen olarak, 2007/75 nolu Genelge doğrultusunda yapılacak uygulamayı çok yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyoruz.
İlgili genelge için tıklayınız.