YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ KONUSUNDA NEDEN HASSASIZ?

Bu sebeple söz konusu yönetmelikle ilgili tüm haber ve bilgiler, hatta duyumlar bizi yakından ilgilendirmektedir. Sendikamız internet sitesinde haber olarak yayınlanan “Bu MEB’in Yönetici Atama Taslağı mı?” başlıklı haber bir çok kişinin dikkatini çekmiş, hatta, bu haber sebebiyle sendikamıza yönelik eleştiriler de olmuştur. Bu eleştirilerin iyi niyetli yapılmış olduğuna inanmak istiyoruz. Ancak, bu eleştirileri bize yönlendirenler şunları da bilmeli ve değerlendirmelidir.

1- Türk Eğitim Sen’in neyi, neden ciddiye alacağına Türk Eğitim Sen yetkili kurulları karar verir. Bizim insiyatifimizde olan konularla ilgili kimseden icazet ve akıl almamız gerekmemektedir.

2-Türk Eğitim Sen “Yönetici Atama Yönetmeliği” konusunda son derece hassastır ve bu konuda yapılan bütün haber, duyum vb. açıklamaları önemsemektedir.

3-Türk Eğitim Sen, Yönetici Atama Yönetmeliği konusunda her fırsatı değerlendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığını uyarmayı öncelikli bir görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

4-Türk Eğitim Sen, söz konusu yönetmelikle ilgili kamu oyunu bilgilendirmeye önem vermekte, eğitim çalışanlarının görüş ve önerilerinin hem kamuoyuna hem de MEB’e ulaşmasını sağlıklı bir yönetmeliğin yayınlanması için gerekli görmektedir.

5-Söz konusu yönetmeliğin yayınlanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığının, artık hata yapma lüksü olmadığını her fırsatta dile getirmek Türk Eğitim Sen’in yetkili ve sorumlu sendika olarak görevidir.

6-Türk Eğitim Sen’in yönetmelik konusunda hassasiyetlerini ve sorumlu duruşunu anlamayanların, yönetmeliğin 4 defa yargıdan döndüğünü, binlerce eğitim kurumu yöneticisinin yöneticiliklerinin iptal edildiğini, sınav kazanan ve hakkı gaspedilen binlerce yönetici adayını bir defa daha hatırlamaları Türk Eğitim Sen’i anlamalarını kolaylaştıracaktır.

7-Türk Eğitim Sen’i anlamakta zorlananların YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN yayınlanması konusunda tek bir gayret ortaya koymayan sendikaları mercek altına almaları daha sorumlu ve faydalı bir davranış olacaktır.

Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, Türk Eğitim Sen olarak sorumlu sendikacılık gereği YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ ile ilgili hassas duruşumuz ve tepkilerimiz devam edecektir. Bu tepkileri TESTİ KIRILDIKTAN sonra ortaya koymanın bir alemi yoktur.