ATAMA TASLAĞINDAKİ EKSİKLİKLER

- Kurucu Müdür olarak görev yapanlara görev yaptığı kurumuna atanmak istediğinde 10 puan verilmesi, müdürlük görevini vekâleten veya görevlendirme suretiyle yürütenlere 5 puan verilmesi eşitlik ilkesine uygun değildir.

- Asaleten ve vekâleten yönetici olarak geçirilen süreleri aynı puanla değerlendirmek, yandaş kayırmacılığını akla getirmesi bakımından eğitim çalışanlarından tepki görmektedir. Yöneticilikte asaleten geçirilen sürelerin puan değeri artırılmalıdır.

- Öğretmenlikte geçen sürelerin puan değeri artırılmalıdır.

- Değerlendirme komisyonunda mutlaka sendika temsilcisi bulunmalıdır.

- 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların yöneticilik görevi sona erdirilmemelidir.

- Sınav kazananların sınavlarının geçerlilik süresi yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl uzatılmalıdır.

Söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi, yönetmeliğin yargıdan dönme ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Sorumlu sendikacılık gereği bu uyarıyı yapmayı bir görev olarak görüyoruz.