HİZMETLİ VE MEMURLARIN SORUNLARINI BAKAN ÇELİK’E İLETTİK

Sınırlı bir sürede gerçekleşen bu ziyarette sunulan raporun içeriğinde eğitimle ilgili güncel gelişmeler ve yıllardır çözüm bekleyen sıkıntılara öncelik verilmiştir. Bu önceliklerden bir tanesini de büyük problemlerle birlikte çalışma hayatını sürdüren Hizmetli personelin durumları oluşturmuştur. Daha önce değişik düzlemlerde ve defalarca gündeme getirilen Hizmetlilerin yaşadığı sorunlar, ziyaret vesilesiyle tekrar gündeme getirilmiştir.

Sayın Bakana sunduğumuz raporun 5 numaralı maddesinin;
a) Fıkrasında,
“Öğretmenlerimiz 2.300 YTL olan asgari geçim standardının yarısı kadar bir maaşla geçinmeye çalışırken, hizmetli, memur ve diğer personel 750-800 YTL maaşla geçimini sürdürmek zorunda kalmaktadır.”

b) Fıkrasında,
“Hizmetli ve memurlarımızın; diğer bakanlıklardaki personelin aldığı gibi döner sermaye geliri veya fon ve benzeri geliri olmaması, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Hizmetli ve memurlarımızın fazla çalışma sürelerinin her sekiz saatlik kısmının izne çevrilmesi uygulaması yerine fazla çalışma sürelerinin mesai ücreti ile değerlendirilmesi, yaşanan mağduriyeti bir nebze de olsa azaltacaktır.”

c) Fıkrasında,
“Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız Kurum İdari Kurulu toplantısında karar altına alınmasına rağmen, eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlerimize verilen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”, hizmetli, memur gibi eğitim çalışanlarına ödenmemektedir. Kurum İdari Kurulunda aldığımız kararın hayata geçirilmesi ve “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”nin uygun ölçeklerde bütün eğitim çalışanlarına verilmesi eğitim çalışanlarına verdiğimiz değeri gösterecek, iş huzuru ve kalitesini artıracaktır.

e) Fıkrasında,
“Öğretmen dışında kalan hizmetli, memur ve diğer personelin tayin ve atamaları ile ilgili bir yönetmelik bulunmamaktadır. Söz konusu personelin tayin ve atamaları bir kurala bağlanmalı ve bu belirsizlik hali sona erdirilmelidir. Eğitim kurumlarında eğitim çalışanları için öğretmenlere uygulananın benzeri bir norm kadro yönetmeliği uygulanmalı, her eğitim kurumunun norm kadrosu uyarınca personel alımı yapılmalıdır.”

f) Fıkrasında,
“Hizmetli, memur ve diğer personel için görevde yükselme sınavı acilen yapılmalıdır.”

Ve son olarak,
g) Fıkrasında,
“11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hayata geçirilen ek ders esasları, gerek öğretmeler gerekse il, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları, ilköğretim müfettişleri ve diğer eğitim çalışanları yönünden yeniden düzenlenmelidir.”
İfadelerine yer verilerek Hizmetli ve Memur statüsünde çalışan personelin sıkıntıları açık bir şekilde belirtilmiş ve çözüm beklentileri dile getirilmiştir.

Diliyoruz ki, sendikamızın eğitim çalışanları adına gündeme taşıdığı problemler bir an önce çözüme kavuşturulur.