İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

e-Okul sisteminin uygulamaya konulmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Değişiklik taslağıyla ilgili sendikamızın da görüşü istenmiştir.

İlgili Taslak İçin Tıklayınız
Ek 14 İçin Tıklayınız
Öğrenci Durum Belgesi İçin Tıklayınız