YÖNETİCİ ATAMA GENELGESİ YOLDA

Genel Müdür Yalçın’dan, yönetmeliğin uygulanması için bir an önce ilgili genelgenin yayınlanmasını isteyen KONCUK, Genel Müdürden, genelgenin hazırlandığı, bu hafta Perşembe veya Cuma günü illere gönderileceği bilgisine ulaştı.
Genel Başkan KONCUK, tüm münhallerin acil olarak duyuruya çıkarılmasını, bu konuda insiyatifin valiliklere bırakılmaması gerektiğini de Genel Müdür Yalçın’dan istedi. Münhal idareciliklerin duyurulup duyurulmaması yetkisini valiliklere bırakan genelge ile ilgili dava açtıklarını Genel Müdür Necmettin YALÇIN’a bildiren Genel Başkan  KONCUK, idarecilikler konusunda yeni iptaller arzu etmediklerini bu sebeple, genelgede bu durumun net olarak yazılması gerektiğini Genel Müdür Necmettin YALÇIN’a anlattı.
Türk Eğitim Sen olarak, yönetmeliğin ve Ek 2 yönetici değerlendirme formunun uygulanması ile ilgili çıkarılacak genelgede, bütün boş idareciliklerin ayrım yapılmadan duyurulmasını, yapılacak asaleten atamaların bir takvim doğrultusunda bütün illerimizde aynı anda başlanıp, sonlandırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda insiyatifin valiliklere bırakılması halinde, bir hukuk devletine yakışmayacak, çifte standart uygulamalar ve hak gaspları ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığının yeni hukuki problemeler yaratacak uygulamalardan titizlikle kaçmasını diliyoruz. Yönetici atama konusu artık kanayan bir yara haline gelmiştir. Başta Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK olmak üzere, tüm yetkilileri, bu konuda, daha hassas davranmaya ve sendikaların taleplerine kulak vermeye  davet ediyoruz.