İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ KANUN TASLAĞI BAŞBAKANLIKTA

Konu ile ilgili soru önergesi için tıklayınız

Milli Eğitim Bakanı'nın cevabı için tıklayanız